Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

VEGF

Kod oferty: 3490
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

VEGF. Ilościowe oznaczenie we krwi stężenia czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGV, przydatne w diagnostyce laboratoryjnej zespołu POEMS (ang. Polyradiculoneuropathy Organomegaly Endocrinopathy Monoclonal Plasma cell disorder Skin changes syndrome).

Więcej informacji

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego, VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) jest cytokiną wydzielaną przez osteoblasty, makrofagi, komórki nowotworowe (w tym plazmatyczne), megakariocyty i płytki krwi. Odrywa rolę w angiogenezie oraz stymuluje gwałtowny i odwracalny wzrost przesączania naczyniowego. Wysokie stężenie VEGF należy do dużych kryteriów diagnostycznych zespołu POEMS (ang. Polyradiculoneuropathy Organomegaly Endocrinopathy Monoclonal Plasma cell disorder Skin changes syndrome), inaczej zwanego zespołem Crow-Fukase lub zespołem Takatsuki. Znajomość stężenia VEGF jest przydatna w diagnostyce różnicowej POEMS z gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu, MGUS (ang. monoclonal gammopathy of unknown significance); tlącą (bezobjawową) postacią szpiczaka plazmocytowego, SMM (ang. smoldering multiple myeloma); szpiczakiem plazmocytowym, MM (ang. multiple myeloma) oraz odosobnionym guzem plazmocytowym, EMP (ang. Extramedullary plasmacytoma).
Stężenie 200 pg/mL VEGF w osoczu, przyjęte jako wartość decyzyjna dla POEMS, charakteryzowało  się specyficznością diagnostyczną 95% przy czułości 68%, podczas gdy dla stężenia 1920 pg/ml VEGF w surowicy parametry te wynosiły, odpowiednio: 98% i 73%. Wielokrotna różnica stężenia VEGF w próbkach surowicy i osocza wynika z jego uwalniania przez płytki krwi. Stężenie VEGF koreluje z aktywnością choroby. Wykonanie badania możliwe jest w dedykowanych placówkach sieci DIAGNOSTYKA, których lista znajduje się na stronie www.diagnostyka.pl w katalogu Punkty Pobrań (https://diag.pl/katalogi/placowki/) po wybraniu filtra “badania wrażliwe”.