Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Wskaźnik wapń * fosfor

Synonimy iloczyn wapnia całkowitego i fosforu w surowicy
Kod oferty: 3701
Kod ICD: --

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Iloczyn wapniowo-fosforanowy –  ocena ryzyka powikłań w przewlekłej chorobie nerek i u chorych dializowanych.

Więcej informacji

Iloczyn wapniowo-fosforanowy –  ocena ryzyka powikłań w przewlekłej chorobie nerek i u chorych dializowanych. Parametr obliczany z wartości stężeń wapnia całkowitego i fosforu nieorganicznego, stosowany w diagnostyce zmian gospodarki wapniowo-fosforanowej. Na wartość parametru mają wpływ czynniki zmieniające stężenia obydwu składników (porównaj:  oznaczenia obu parametrów). Wyznaczenie iloczynu znajduje między innymi zastosowanie w ocenie ryzyka: zgonu chorych dializowanych i powstawania zwapnień w tkankach miękkich – sercu, spojówkach, naczyniach krwionośnych, tkankach okołostawowych, przy wartościach >4,4 mmol2/l2. Oznaczenie iloczynu wapnia i fosforu używane jest w diagnostyce hiperfosfatemii, szczególnie u chorych z przewlekłą chorobą nerek.  W leczeniu hiperfosfatemi w każdym stadium PChN dąży się do utrzymania wartości iloczynu <4,4 mmol2/l2).

Przygotowanie do badania

Ostatni posiłek poprzedniego dnia należy spożyć nie później niż o godz.18.00, krew oddać  następnego dnia miedzy 7.00-10.00. Zmienność dobowa dla fosforu nieorganicznego wynosi ok. 30%.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Hemoliza, zbyt późne oddzielenie surowicy, hiperlipidemia, stężenie albuminy, czas założenia stazy.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wzrost iloczynu: fizjologicznie u noworodków i niemowląt, niewydolność nerek (ostra i przewlekła), niedoczynność przytarczyc, urazy z uszkodzeniem tkanek, głodzenie, kwasica cukrzycowa, przerzuty nowotworowe do kości, nowotwory kości, zwiększona podaż w diecie, nadmiar witaminy D3, pierwotna nadczynność przytarczyc, dializoterapia, przedawkowanie witaminy A, zespół  Milk-alkali – chorzy przyjmujący węglan wapnia z powodu wrzodów i pijący duże ilości mleka, diuretyki tiazydowe, nadczynność tarczycy, sarkoidoza, choroba Addisona, rodzinna hipokalcuryczna hiperkalcemia;

Obniżone wartości: niedobór witaminy D  zaburzenia jej metabolizmu, zaburzenia wchłaniania (np. celiakia), niedoczynność przytarczyc, rzekoma niedoczynność przytarczyc (oporność na PTH), przewlekłe niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki, osteoblastyczne przerzuty nowotworowe do kości, terapia glikokortykoidami, furosemid, leki przeciwpadaczkowe  (fenytoina, fenobarbital, prymidon, karbamazepina), nadczynność nadnerczy, leczenie białaczki, niedożywienie, głodzenie, oparzenia, biegunki, zasadowica oddechowa, niedostateczna podaż fosforanów, niewydolność wątroby, stan abstynencji u alkoholików, diuretyki, nadczynność przytarczyc, niedobór magnezu, zespół Fanconiego.