tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Wymaz z gardła/migdałków rozszerzony (bad. bakter)

Kod badania: 1791Kod ICD: -

Kategoria badań

Mikrobiologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Wymaz z gardła rozszerzony (bad. bakter.) Bakteriologiczny wymaz z gardła potwierdzony testami serologicznymi i rozszerzony o antybiogram, wykonywany w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, gardła czy krtani na wyraźne wskazanie lekarza.

Więcej informacji

Bakteriologiczny wymaz z gardła, rozszerzony o antybiogram  na wyraźne wskazanie lekarza, wykonywany jest w diagnostyce chorób górnych dróg oddechowych, gardła i krtani.   Wskazanie do wykonania antybiogramu wiążą się na ogół  z obniżoną odpornością, powtarzającymi się zapaleniami ucha środkowego, zatok, oskrzeli itp. Wykonanie antybiogramu i antybiotykoterapii jest bezzasadne w przypadku identyfikacji drobnoustrojów świadczących o kolonizacji.
Mikroflorę fizjologiczną człowieka stanowią drobnoustroje obecne stale: tzw. rodzime (stali rezydenci): np. E.coli w okrężnicy, Propionibacterium  acnes na skórze lub obecne przejściowo: kolonizujące skórę i/lub błony śluzowe. Flora fizjologiczna przyczynia się do odporności kolonizacyjnej, chroniąc przed zakażeniem innymi bakteriami. Skład drobnoustrojów rodzimych i przejściowych zmienia się w kolejnych fazach życia. Ich związek z organizmem może być mieć charakter komensalizmu, nosicielstwa lub zakażenia bezobjawowego. Wszystkie określane są jednak jako bakterie oportunistyczne lub potencjalnie chorobotwórcze.  Na błonach śluzowych, zębach, powierzchni ran (np. stopa cukrzycowa),  implantach,  bakterie wytwarzają błonę biologiczną składającą się m.in. z wydzielanych przez nie polisacharydów, stanowiącą mikrośrodowisko utrudniające fagocytozę, prezentację antygenów bakteryjnych komórkom odpornościowym, przenikanie przeciwciał i antybiotyków. Błona biologiczna uszkodzona przez procesy ropne lub siły hemodynamiczne powoduje rozprzestrzenianie się bakterii w krążeniu. Zakażenia objawowe, których czynnikiem etiologicznym jest określona bakteria, noszą nazwę swoistych chorób zakaźnych (np. gruźlica). W większości zakażeń obraz kliniczny jest nietypowy dla gatunku, podział kliniczny opiera się na lokalizacji zakażenia, a pełna diagnostyka wymaga mikrobiologicznej  identyfikacji bakterii, połączonej z ustaleniem ich wrażliwości na leki.
Wymaz z z gardła powinien być wykonany w ostrej fazie zakażenia, przed zastosowaniem antybiotyków lub 5 dni po zakończeniu antybiotykoterapii,  rano, na czczo, po delikatnym przepłukaniu ust przegotowaną wodą. Przed wymazem nie należy myć zębów, należy wyjąć ruchome protezy zębowe. Należy zachować co najmniej 2 godzinny odstęp  od donosowego  podania środków przeciwbakteryjnych (maści, kropli).  W niezbędnych przypadkach wymaz można wykonać w 3-4 godz. po posiłku lub myciu zębów. Jednak jego wartość diagnostyczna jest słabsza.
 

Opis badania

Więcej informacji