tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Wymaz z odbytu (bad. bakter.)

Kod badania: 1052Kod ICD: 91.831

Kategoria badań

Mikrobiologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 3-9 dni.

Opis badania

Wymaz z odbytu (bad. bakter.). Wymaz z odbytu wykonywany w podejrzeniu zakażenia bakteryjnego przewodu pokarmowego.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Więcej informacji

Wymaz z odbytu wykonywany jest w podejrzeniu zakażenia bakteryjnego przewodu pokarmowego. Wymaz bakteriologiczny wykonywany jest w przypadku objawów sugerujących  zakażenie przewodu pokarmowego: czerwonki bakteryjnej (shigellozy, dyzenterii), zatrucia jadem kiełbasianym, paciorkowcami typu B i innych. W przewodzie pokarmowym obecna jest mikroflora fizjologiczna (stali rezydenci i flora przejściowa), np. E.coli. Flora fizjologiczna daje efekt odporności kolonizacyjnej, chroniąc przed zakażeniem innymi bakteriami, lecz jej gatunki mają  charakter bakterii oportunistycznych i potencjalnie chorobotwórczych.  Do rozwoju nieprawidłowej flory bakteryjnej może dojść po terapii antybiotykami. Ponieważ obraz kliniczny zakażeń przewodu pokarmowego nie zawsze jest typowy dla gatunku, pełna diagnostyka zakażenia wymaga mikrobiologicznej  identyfikacji bakterii, połączonej z ustaleniem ich wrażliwości na leki. Wymaz powinien być wykonany w ostrej fazie zakażenia, przed zastosowaniem antybiotyków lub 5 dni po zakończeniu antybiotykoterapii  ogólnoustrojowej lub leków przeciwbakteryjnych.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane