Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Żelazo pozahemoglobinowe (Syderoblasty w szpiku)

Kod oferty: 3999
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Krótko o badaniu

Żelazo pozahemoglobinowe (Syderoblasty w szpiku). Badanie diagnostyczne wykazujące obecność żelaza pozahemowego erytroblastach,  wykorzystywane w diagnostyce zespołów mielodysplastycznych, niedokrwistości syderoblastycznej i  hemolitycznej oraz przewlekłego zatrucia ołowiem lub cynkiem.

Więcej informacji

Syderoblast jest erytroblastem z ulegającymi wybarwieniu granulkami żelaza w cytoplazmie.  Syderoplasty prawidłowe zawierają pojedyncze, drobne ziarenka rozrzucone równomiernie.  W nieprawidłowych syderoplastach pierścieniowatych ziarnistości układają się w pierścień wokół jądra erytroblastu pokrywający co najmniej 1/3 obwodu jądra.  Zwiększony odsetek syderoblastów w szpiku jest wynikiem zaburzeń związanych z wewnątrzkrwinkowym metabolizmem żelaza. Wskazaniem do wykonania jest diagnostyka w kierunku zespołów mielodysplastycznych, niedokrwistości syderoblastycznej, niedokrwistości hemolitycznej, przewlekłego zatrucia ołowiem lub cynkiem. W zastosowanej metodzie uzyskiwania błękitu pruskiego, jony żelaza niezwiązane ze strukturą hemu reagują z odczynnikiem, co prowadzi do wytrącenia nierozpuszczalnej soli w postaci niebieskich ziarnistości w erytroblastach szpiku, lokalizując niezwiązane żelazo.