Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Kod oferty: 5104
Kod ICD:

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Zespół Alporta. Analiza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Więcej informacji

Konieczne uzupełnienie Zlecenia i Deklaracji Świadomej Zgody na badanie genetyczne.  Zespół Alporta jest wrodzoną, genetyczną chorobą nerek współistniejącą z zaburzeniami w obrębie narządu słuchu (czuciowe upośledzenie słuchu) oraz wzroku. Zmiany chorobowe powodowane są nieprawidłową budową kolagenu IV, elementu budulcowego tkanki łącznej, istotnego składnika struktury kłębuszków nerkowych, ucha i oka.  Nieprawidłowy kolagen IV jest przyczyną: wrodzonego zapalenia nerek z postępującym włóknieniem kłębuszków nerkowych i uszkodzeniem cewek nerkowych, prowadzącego do postępującej niewydolności nerek; zaburzeń w obrębie ucha wewnętrznego prowadzących do postępującej od dzieciństwa utraty słuchu; nieprawidłowej budowy soczewki oka, siatkówki i rogówki. Częstość zespołu Alporta szacowana jest na 1/10 000-50 000 żywych urodzeń, przy czym częstość jest wyższa w przypadku mężczyzn (postać związana z chromosomem X). Mimo rzadkiego występowania zespół Alporta należy do najczęstszych nefropatii wrodzonych.
Wyróżnia się 3 postaci zespołu Alporta •    Najczęstszą, XLAS (ang. X-linked Alport syndrome), ok. 85% wszystkich przypadków, związaną z chromosomem X, o ciężkim przebiegu u mężczyzn, prowadzącą ostatecznie do niewydolności nerek i konieczności leczenia nerkozastępczego (dializy lub przeszczepu). U kobiet XLAS ma postać łagodną, jednak w 15% dochodzi do niewydolności nerek. Kobiety są nosicielkami wadliwego genu. •    Rzadszą (ok. 15% wszystkich przypadków), z dziedziczeniem autosomalnym recesywnym, zachodzącą, gdy oboje rodzice przekazali dziecku zmutowany gen. Do niewydolności nerek dochodzi zwykle w młodym wieku.
•    Najrzadszą (ok. 1%wszystkich przypadków), z dziedziczeniem autosomalnym dominującym, dotykającą obie płci, wymagającą obecności zmutowanego genu od jednego z rodziców, o najwolniejszym przebiegu, z koniecznością dializowania w zaawansowanym wieku.
W zespole Alporta niewydolność nerek rozpoczyna się nieprawidłowymi wynikami badania moczu: dużą liczbę erytrocytów (u wszystkich chorych) oraz białkomoczem. W miarę postępu choroby nerek dochodzi do zmniejszenie tzw. przesączania kłębuszkowego (GFR) i zwiększenie we krwi stężenia kreatyniny.  Z czasem pojawiają się powikłania przewlekłej choroby nerek:  nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, obrzęki kończyn etc. Zaburzenia słuchu obserwowane są u chłopców (80%).Około 80% chłopców z zespołem Alporta ma problemy ze słuchem już w wieku kilkunastu lat, często przed wystąpieniem niewydolności nerek. Pogorszenie widzenia jest postępujące, wymagające częstej wymiany szkieł.