tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Zespół Dravet, padaczka dziecięca - analiza duplikacji/delecji w genie SCN1A metodą MLPA

Kod badania: 4889Kod ICD: --

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 40 dni.