tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Zespół przewlekłego zmęczenia, związany z niedoborem globuliny wiążącej kortykosteroidy CBG (gen SERPINA6 - analiza sekwencji kodującej)

Kod badania: 4649Kod ICD: --

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 10-28 dni.