tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Zespół wydłużonego QT (gen KCNQ1 eksony 1-8) - etap 1

Kod badania: 4625Kod ICD: -

Kategoria badań

Badania genetyczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 10-30 dni.