Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy.

130.00 PLN Zawiera 1 badanie

Pakiet jest realizowany tylko w określonych punktach

Pierwszy na polskim rynku test do ilościowego oznaczania białka nukleokapsydu (antygenu N) wirusa SARS-CoV-2 w próbkach z wymazu z nosogardzieli.

Antygen jest wykrywalny w próbkach z górnych dróg oddechowych w ostrej fazie zakażenia, dlatego test przeznaczony jest dla osób z podejrzeniem COVID-19, w ciągu pierwszych 10 dni od wystąpienia objawów. Pozytywny (dodatni) wynik testu, zgodnie z definicją przypadku COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wypełnia kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego COVID-19 (definicja z dnia 31.10.2020) i jest równoważny z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirus

Na czym polega test antygenowy ilościowy?

  • Wynik pozytywny, uzyskany od osoby z objawami COVID-19 lub takiej, która z miała bliski kontakt z pacjentem, u którego stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, nie wymaga potwierdzenia metodą real time RT-PCR.
  • Wynik negatywny nie wyklucza infekcji SARS-CoV-2. Wyniki negatywne należy rozpatrywać w kontekście występowania objawów klinicznych właściwych dla COVID-19, wyników innych dostępnych procedur diagnostycznych i potencjalnego niedawnego kontaktu z osobą zakażoną. Pomimo uzyskania wyniku negatywnego można rozważyć wykonanie testu weryfikującego metodą real time RT-PCR.
  • W porównaniu do testu antygenowego jakościowego (manualnego, kasetkowego), badanie ilościowe przeprowadzany jest na zautomatyzowanych platformach immunochemicznych. Zapewnia to lepszą kontrolę procesu laboratoryjnego i uniezależnienie wyniku od subiektywizmu operatora (odczytu wizualnego wyników testów kasetkowych).

Przygotowanie do badania:

  • Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
  • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
  • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
  • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
  • Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Pakiet zawiera następujące badania

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy

Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy. Ilościowy test wykrywający antygeny wirusa SARS-CoV-2 w wymazie nosogardzieli, stosowany w diagnostyce Covid-19, zalecany dla […]

Może zainteresuje Cię również:

177.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 108.00 PLN
386.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 230.00 PLN
336.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 180.00 PLN
823.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 659.00 PLN