tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy

Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy

Koronawirus SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy
Kod pakietu: 7392
Zawiera 1 badanie

Kategoria badań

Badania SARS-CoV-2 testy antygenowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień.

Opis pakietu

Oferowany test antygenowy jakościowy jest szybkim, przesiewowym testem przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób podejrzewających możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.

Na czym polega test antygenowy jakościowy?

  • Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2.
  • Badanie cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną, co zgodnie z piśmiennictwem i danymi uzyskanymi przez producenta, oznacza, że dodatni wynik z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje na aktywną infekcję wirusem SARS-CoV-2. Ograniczona czułość testu powoduje jednak, że wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby.
  • Test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19, umożliwiając tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.Wynik w wersji elektronicznej dostępny w ciągu godziny, a w razie potrzeby możliwe otrzymanie wydruku na miejscu w punkcie pobrań.
  • Weryfikację dodatniego wyniku uzyskanego w teście antygenowym stanowi wynik badania wymazu rekomendowaną przez WHO metodą real time RT-PCR. Wynik ujemny powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu epidemiologicznego, czyli analizy możliwości kontaktu badanego z osobami o potwierdzonej chorobie.

Przygotowanie do badania:

  • Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
  • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
  • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
  • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
  • Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Wynik w wersji elektronicznej dostępny w ciągu godziny, a w razie potrzeby możliwe otrzymanie wydruku na miejscu w punkcie pobrań.

Sposób pobrania

Wymaz

89,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

89,00 PLN
89,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

89,00 PLN

Opis pakietu