REGULAMIN AKCJI EDUKACYJNO – PROFILAKTYCZNEJ „Pakiet tarczycowy w woj. mazowieckim”

I. Nazwa.
1.1. Akcja służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która jest prowadzona pod nazwą ”Pakiet tarczycowy w woj. mazowieckim” (dalej „Akcja”).

II. Nazwa podmiotu organizującego Akcję.

2.1. Organizatorem jest spółka Diagnostyka spółka akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000918455, REGON 356366975, NIP 675-126-50-09, kapitał zakładowy 33.756.500 zł, numer BDO 000002130.

III. Obszar, na którym organizowana jest Akcja.
3.1. Akcja prowadzona jest w ramach e-Sklepu DIAGNOSTYKA pod adresem diag.pl/sklep oraz w Punktach Pobrań Diagnostyki:

 1. 00-127 Warszawa, ul. Śliska 10
 2. 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 68/70
 3. 00-152 Warszawa, al. Jana Pawła II 50
 4. 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 79a
 5. 01-479 Warszawa, ul. Lazurowa 87
 6. 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 45
 7. 01-494 Warszawa ul. Wrocławska 21
 8. 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
 9. 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 68
 10. 01-562 Warszawa, ul. Mickiewicza 27
 11. 00-401 Warszawa, ul. Czerniakowska 231
 12. 02-157 Warszawa, Al. Dwudziestolatków 3
 13. 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 100
 14. 02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 11
 15. 02-495 Warszawa, ul. Posagu 7 Panien 16/U2
 16. 02-549 Warszawa, ul. Madalińskiego 25
 17. 02-684 Warszawa, ul. Puławska 186
 18. 02-508 Warszawa, ul. Puławska 27
 19. 02-758 Warszawa, Al. Sikorskiego 9a
 20. 02-792 Warszawa, ul. Lanciego 13
 21. 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 4
 22. 02-972 Warszawa, ul. Rzeczypospolitej 20/U2
 23. 03-141 Warszawa, ul. Barei 1
 24. 03-144 Warszawa, ul. Światowida 47
 25. 03-149 Warszawa, ul. Aluzyjna 33
 26. 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 11
 27. 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 18/U5
 28. 03-946 Warszawa, ul. Brazylijska 13
 29. 03-984 Warszawa, ul. Fieldorfa 10
 30. 04-381 Warszawa, ul. Chrzanowskiego 4
 31. 05-090 Raszyn, ul. Słoneczna 7a
 32. 05-091 Ząbki, Targowa 13
 33. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 8
 34. 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 30 Lok.U3
 35. 05-200 Wołomin, ul. Osiedle Słoneczna 4
 36. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 3 Maja 12
 37. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 3 Maja 2
 38. 08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 25
 39. 05-400 Otwock, ul. Powstańców Warszawy 3
 40. 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 45
 41. 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 17
 42. 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
 43. 05-555 Tarczyn, ul. Warszawska 22
 44. 05-600 Grójec, ul. Kopernika 8a
 45. 05-600 Grójec, ul. Piotra Skargi 1/3a
 46. 05-600 Grójec, ul. Piotra Skargi 10
 47. 05-804 Pruszków, ul. Armii Krajowej 46
 48. 05-804 Pruszków, ul. Gomulińskiego 1
 49. 05-820 Piastów, ul. Dąbrowskiego 26
 50. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 1
 51. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 11 Listopada 40
 52. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 19
 53. 06-100 Pułtusk, pl. Teatralny 1
 54. 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 27
 55. 08-110 Siedlce, ul. Kochanowskiego 8
 56. 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 50
 57. 08-300 Sokołów Podlaski ul. Piłsudskiego 1
 58. 08-200 Łosice, ul. Narutowicza 28
 59. 09-100 Płońsk, ul. Młodzieżowa 13
 60. 09-402 Płock ul. Królewiecka 1c
 61. 09-402 Płock Al. Armii Krajowej 3b
 62. 09-402 Płock ul. Kolegialna 47
 63. 09-140 Raciąż ul. Błonie 22
 64. 06-450 Glinojeck ul. Targowa 6
 65. 96-300 Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 42
 66. 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 54b
 67. 96-300 Żyrardów, ul. Wyspiańskiego 6b
 68. 96-320 Mszczonów, ul. Maklakiewicza 3
 69. 96-332 Radziwiłłów, ul. Warszawska 15b
 70. 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 18
 71. 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 45
 72. 01-793 Warszawa, ul. Ludwika Rydygiera 13
 73. 02-042 Warszawa, ul Maurycego Mochnackiego 10
 74. 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 12
 75. 05-500 Piaseczno, ul. Tadeusza Kościuszki 41
 76. 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 7
 77. 06-500 Mława, ul. Warszawska 40A
 78. 96-500 Sochaczew, ul. Ryszarda Kaczorowskiego 3a
 79. 01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2
 80. 26-610 Radom ul. Batorego 24
 81. 26-609 Radom ul. Chrobrego 30C
 82. 26-610 Radom ul. Mickiewicza 6
 83. 26-600 Radom ul. Główna 11
 84. 26-612 Radom ul. Stasieckiego 1
 85. 26-670 Pionki ul. Niepodległości 2K
 86. 26-652 Zakrzew 41a
 87. 26-800 Białobrzegi ul. Spacerowa 29
 88. 26-700 Zwoleń ul. Wojska Polskiego 50a
 89. 27-300 Lipsko ul. Solecka 7
 90. 26-900 Kozienice ul. Kopernika 15

IV. Definicje.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:
a) Akcja – znaczenie nadano w pkt 1.1.;
b) Organizator – znaczenie nadano w pkt 2.1.;
c) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki Kampanii;
d) Okres Akcji – okres od dnia 13.02.2024 od godziny 00.00.01 do dnia 31.03.2024 do godziny 23.59.59.

V. Zasady prowadzenia Akcji.

5.1. W Akcji może wziąć udział każdy, kto:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, to jest ukończył 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniony,
b) ma miejsce zamieszkania na terenie Polski,
c) spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu.
W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także inne osoby świadczące pracę dla ww. podmiotów na podstawie umów o cywilnoprawnym charakterze.
5.2. W ramach Akcji każdy, kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 w okresie Akcji po wpisaniu kodu WT022024 może nabyć e-Pakiet tarczycowy rozszerzony: https://diag.pl/sklep/pakiety/e-pakiet-tarczycowy-rozszerzony/ w cenie 189 zł.
5.3 Zniżki w ramach Karty Stałego Klienta oraz innych (trwających równolegle) Akcji profilaktycznych nie łączą się ze zniżkami udzielanymi w ramach niniejszej Akcji.

5.4. W okresie trwania Akcji, każdy kto spełnia warunki opisane w pkt 5.1 powyżej może po podaniu hasło „Pakiet tarczycowy” w placówkach podanych w punkcie 3.1. kupić e-Pakiet tarczycowy rozszerzony w cenie 189 zł.

VI. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu e-Sklepu z dnia 10.08.2023 r.: https://diag.pl/sklep/regulamin-aktualny/ bezwzględnie obowiązujące oraz Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.