Punkt Pobrań Diagnostyki

Bytom, pl. Stefana Żeromskiego 1

PP zlokalizowany w Przychodni AVIMED, dzielnica STROSZEK

Dane kontaktowe

  • Telefon: 32 289 00 51
  • Adres e-mail: bokSlask@diag.pl
  • Godziny otwarcia

  • pn. - pt.: 07:00 - 14:30
  • pn. - pt. pobranie mat. do: 11:00
  • Wymazy z górnych dróg oddechowych pobierane są od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-13:00. W tych godzinach nie będą pobierane inne materiały (np.: badania krwi).

    Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16 , 31-864 Kraków. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe