Punkt Pobrań Diagnostyki

Zamość, ul. Partyzantów 9 (punkt wymazowy)

Dane kontaktowe

  • Telefon: 661 910 583
  • Adres e-mail: bokLublin@diag.pl
  • Godziny otwarcia

  • pn. - pt.: 07:30 - 12:00
  • pn. - pt. uwagi: Punkt wymazowy - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- 661 910 583. Wymazy pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00
  • Punkt wymazowy – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- 661 910 583. Wymazy met RT-PCR oraz antygenowe pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 11:00

    Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Diagnostyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16 , 31-864 Kraków. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/daneosobowe