Testy na covid-19 w Trójmieście!

Pomorski oddział laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, jako kolejny, wdrożył pobieranie materiału na badanie wykrywające obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR. Specjalny mobilny punkt pobrań typu „Drive&Go-Thru” właśnie uruchomiono na parkingu przy ul. Tadeusza Wendy w Gdyni.

Jednym ze skutecznych rozwiązań diagnostycznych wdrażanych w krajach objętych pandemią COVID-19, jest organizacja specjalnych punktów, w których pobierany jest materiał do badania od dużej liczby pacjentów podwyższonego ryzyka. Zorganizowanie takich punktów pobrań jest wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia z jednej strony pełnego bezpieczeństwa dla pacjentów i osób pobierających, a z drugiej strony wydajności takiego rozwiązania mierzonej jako ilość pobrań w jednostce czasu.

Dlatego Grupa DIAGNOSTYKA zaproponowała organizację punktów pobrań, działających w specjalnych namiotach „Drive&Go-Thru”. Taka mobilna placówka, może zostać ustawiona w dowolnie wybranym miejscu w dobrym punkcie komunikacyjnym, zapewniając łatwy dojazd dla pacjentów, przy jednoczesnym bezpieczeństwie – zarówno dla osób korzystających jak i obsługującego go personelu medycznego. Kolejny – po Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi  – mobilny punkt pobrań do badań w kierunku SARS-CoV-2 rozpoczął właśnie pracę w Gdyni, na parkingu firmy Megadex Expo, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9 (obok centralnego laboratorium DIAGNOSTYKI w trójmieście). Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

Badania wykonywane są metodą real time RT-PCR, testami z certyfikatem CE-IVD, zwalidowanymi i zgodnymi z rekomendacjami WHO. Badania realizowane są na mocy pełnej aprobaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz zgody i poparcia władz Miasta Gdynia; współpraca przebiega bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich procedur epidemiologicznych: raportujemy wyniki, wymieniamy informacje, wspólnie pracujemy nad tym, aby nasze działania przyczyniały się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów podwyższonego ryzyka, a tym samym bezpieczeństwa nas wszystkich.

Gdyński punkt „Drive&Go-Thru” jest już piątą placówką działającą w ramach programu „Badamy-Wspieramy”, w którym wykonywane są bezpłatne badania dla przedstawicieli wybranych zawodów medycznych – lekarzy, stomatologów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i ratowników medycznych – zwłaszcza pracujących poza szpitalami, którzy nie są objęci finansowaniem takich badań. Testy dla medyków finansowane są przez Grupę DIAGNOSTYKA i Partnerów programu. Więcej o programie można przeczytać tutaj

Trójmiejski Punkt „Drive&Go-Thru” ruszył dzięki współpracy DIAGNOSTYKI oraz MIASTA GDYNIA, a na pokrycie części kosztów bezpłatnych badań dla medyków Miasto Gdynia przeznaczyła 50.000 zł.

Codziennie w każdym Mobilnym Punkcie Pobrań może być pobranych do 120 próbek. DIAGNOSTYKA informuje także, że w miarę możliwości organizacyjnych oraz dostępności testów mogą je wykonać także osoby indywidualne, które nie pracują w służbie zdrowia.

Badanie można zakupić online tutaj.

Więcej informacji pod numerem infolinii Trójmiejskiego Oddziału DIAGNOSTYKI: +48 798 764 620