31 marca 2021 - Przeczytasz w 4 min

Testy w kierunku Covid-19 zwalniające z kwarantanny [ENGLISH: Covid-19 test grants exemption from quarantine]

Spis treści:

  Od 29 czerwca obowiązuje modyfikacja zasad kwarantanny granicznej.

  Modyfikacja wprowadza odmienne zasady zwalniania oraz skracania kwarantanny wjazdowej obowiązujące dla osób podróżujących z państw Unii Europejskiej/ze strefy Schengen, a inne dla osób przyjeżdzających z pozostałych państw świata (spoza Unii Europejskiej lub spoza Schengen). Dotyczy to również zasad zwalniania z kwarantanny dzieci do 12 r.ż.

  Szczegółowe informacje na temat kwarantanny wjazdowej można sprawdzić na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/szczepienie-i-test-a-zwolnienie-z-kwarantanny-wjazdowej 

  Badania w kierunku SARS-CoV-2 w placówkach DIAGNOSTYKI

  Testy zwalniające z kwarantanny, zgodnie z najnowszymi zmianami, wykonujemy w bezpiecznych warunkach w naszych Punktach Pobrań.

  Placówki, które pobierają materiał do testów met. RT-PCR i badań antygenowych dostępne są w Katalogu Punktów Pobrań: https://diag.pl/katalogi/placowki/ po zaznaczeniu checkboxa z nazwą badania.

  Badania w kierunku COVID-19 mogą wykonać nie tylko podróżujący, ale także osoby, które chciałyby sprawdzić, czy nie są zakażone koronawirusem.

  Testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępne są w e-Sklepie DIAGNOSTYKI.

  Testy dla podróżujących w Warszawie

  W Warszawie testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wykonujemy w 3 specjalnych punktach wymazowych:

  • przy ul. Okrzei 18/U5, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
  • przy ul. Olbrachta 126, godziny otwarcia są dostępne tutaj,
  • przy ul. Marszałkowskiej 68/70 , godziny otwarcia są dostępne tutaj.

  Szybki test antygenowy w Porcie Lotniczym w Gdańsku

  W Porcie Lotniczym w Gdańsku wykonujemy szybkie testy antygenowe na obecność wirusa SARS-CoV-2. Docelowo badania będą skierowane do osób przylatujących z krajów Strefy Schengen jak i non-Schengen oraz dla wylatujących z Gdańska.

  Punkt Pobrań i rejestracji na szybkie testy został umiejscowiony w terminalu pasażerskim T2, w strefie zastrzeżonej gdańskiego lotniska. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

  ENGLISH VERSION BELOW


  Change of rules concerning quarantine after crossing the border from 29 June

  Quarantine regulations for passengers arriving to Poland:

   Rules for passengers arriving to Poland from the Schengen Area

  1. All travellers entering Poland are subject to 10 days quarantine
  2. Quarantine may be lifted on the basis of a negative PCR or antigen test result, performed within 48 hours of crossing the border
  3. Exemptions from the requirement to quarantine:
  • Persons holding a negative PCR or antigen test result in Polish or English, carried out no more than 48 hours prior to entry.
  • Persons vaccinated against COVID-19 with a vaccine that has been approved for marketing in the European Union. A period of at least 14 days must have elapsed since receiving the last vaccine dose.
  • Children under 12 years of age who are travelling under the supervision of adults vaccinated against COVID19, or holding a negative result of a test for SARS-CoV-2, carried out no more than 48 hours prior to entry.

  Rules for travellers from outside the Schengen Area

  1. All travellers entering Poland are subject to 10 days quarantine

  Exemption from the quarantine based on the negative result of a test performed within 48 hours from arriving in Poland is not possible.

  1. Quarantine may be lifted on the basis of a negative PCR or antigen test result, carried out no earlier than 7 days after entry
  2. Exemptions from the requirement to quarantine:
  • Persons vaccinated against COVID-19 with a vaccine that has been approved for marketing in the European Union. A period of at least 14 days must have elapsed since receiving the last vaccine dose.
  • Persons who have completed their self-isolation at home, isolation or hospitalisation due to SARS-CoV-2 infection, no longer than 6 months prior to entry. In this case, relevant European Union Digital Certificate should be provided.
  • Children under 12 years of age who are travelling under the supervision of adults vaccinated against COVID19.
  • Persons who are only entering Poland for a period of up to 24 hours, and holding air ticket confirming departure from Poland within 24 hours.

  SARS-CoV-2 testing in DIAGNOSTYKA facilities

  Pursuant to the latest changes, we carry out tests granting exemption from quarantine in safe conditions of our Test Sites.

  The list of sites which collect samples for  RT-PCR tests and antigen tests is available in the Test Sites Catalogue: https://diag.pl/katalogi/placowki/ after a box with the name of the test is checked.

  Covid-19 tests are available not only to travellers, but also persons who would like to check whether they are infected with coronavirus.

  SARS-CoV-2 tests are available in DIAGNOSTYKA’s e-Shop.

  Tests for travellers in Warsaw

  In Warsaw we perform SARS-CoV-2 tests in 4 special swab collecting sites:

  • at ul. Okrzei 18/U5, opening hours are available here,
  • at ul. Olbrachta 126, opening hours are available here,
  • at ul. Marszałkowska 68/70, opening hours are available here.

  Rapid antigen test at the Gdansk Airport

  We perform rapid SARS-CoV-2 antigen tests at the Gdansk Airport. The examination is planned to be available to persons arriving from and outside of Schengen Area, as well as to persons departing Gdańsk.

  Test Site and registration point for rapid tests is located in T2 passenger terminal, in the restricted zone of the Gdansk Airport. Details are available here.