Ablacja

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Ablacja to słowo pochodzące z łaciny od ablatio, co oznacza ‘odjęcie, oddzielenie’. W medycynie określa metodę leczenia nowotworów oraz arytmii serca. W kardiologii stosuje się ją do określenia przezskórnego zabiegu kardiologicznego, podczas którego niszczy się lub odizolowuje niewielką ilość tkanek serca wywołujących arytmię. Arytmia oznacza zaburzenie rytmu pracy serca. 

Ablacja najczęściej przeprowadzana jest u osób z migotaniem przedsionków. Wśród wskazań do wykonania tego zabiegu eksperci wymieniają m.in.: trzepotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, nadkomorowy, różnego pochodzenia z wąskimi i szerokimi zespołami QRS, nieskuteczne lub źle tolerowane leczenie antyarytmiczne, niewyjaśnione omdlenia, uczucie przyspieszonej pracy serca niezidentyfikowane w badaniu Holtera. Ablacja poza leczeniem arytmii wykorzystywana jest w onkologii w terapii m.in. guzów w płucach, piersiach, tarczycy, wątrobie lub innych obszarach ciała.

W zależności od zastosowanej metody wyróżnia się następujące rodzaje ablacji:

  • RFA (ang. radiofrequency ablation) – ablacja nerwów prądem o częstotliwości radiowej. W termoablacji końcówka elektrody jest ogrzewana do temperatury 40-70°C;
  • krioablacja – z wykorzystaniem niskich temperatur. Elektroda schładzana jest podtlenkiem azotu do minus 30-80°C;
  • alkoholowa – z użyciem wysokoprocentowego alkoholu etylowego.

Ablacja w kardiologii przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Zazwyczaj wykonywana jest przez dostęp z żyły udowej. Przed zrobieniem wkłucia okolica ta jest dezynfekowana i okryta jałowym obłożeniem. Wkłucie zakładane jest pod kontrolą USG. Następnie przez tzw. koszulki naczyniowe w ciele umieszczane są elektrody, które docierają aż do serca. Elektrody wytwarzają niewielkie blizny, których zadaniem jest uniemożliwienie przewodzenia impulsów powodujących arytmię. W czasie zabiegu pacjent może odczuwać niepokój oraz pieczenie czy ból w klatce piersiowej, które łagodzi się lekami. Ablacja przeprowadzana jest pod kontrolą RTG i systemu monitorującego pracę serca. Czas jej trwania jest różny i wynosi zazwyczaj 2-4 godziny. Zabieg charakteryzuje się wysoką skutecznością.

Bibliografia

  • M. Kozieł, Z. Kalarus, Aktualne wskazania do przezskórnej ablacji migotania przedsionków, „Choroby Serca i Naczyń” 2017, t. 14, nr 3, s. 145–149.