tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet przed zabiegiem

e-Pakiet przed zabiegiem

e-Pakiet przed zabiegiem
Kod pakietu: 7213
Zawiera 11 badań

Kategoria badań

Choroby i dolegliwości

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn

 

Wskazany:

→ przed planowanym zabiegiem

→ profilaktycznie, do oceny stanu zdrowia

 

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na badania krwi przed zabiegiem do punktu pobrań zgłoś się w godzinach porannych

*Musisz być na czczo

*Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Badania krwi przed operacją – znaczenie dla zdrowia

Badania przed operacją należy wykonać ze względu na bezpieczeństwo pacjenta poddawanego zabiegowi. Badania te pozwalają na ustalenie grupy krwi, co jest kluczowe w przypadku konieczności wykonania przetoczenia (transfuzji) krwi, statusu przebytych infekcji (wirusowe zapalenie wątroby typu B i C) oraz ocenę ogólnego stanu zdrowia. Z lekarzem należy ustalić termin wykonania badań przed zabiegiem chirurgicznym (zakres dni przed zabiegiem), ze względu na określoną ważność wyników.

Pakiet badań przed operacją – czyli jakich?

e-Pakiet przed zabiegiem uwzględnia: Morfologia krwi, OB, CRP ilościowo, PT (INR), APTT, glukoza, elektrolity (Na, K), kreatynina, grupa krwi, HBs przeciwciała, HCV przeciwciała

Poznaj znaczenie badań krwi przed operacją:

  • Morfologia krwi jest badaniem, w którym elementy morfotyczne krwi podlegają zarówno ilościowej jak i jakościowej ocenie. Wynik badania pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu, niedobory pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat etiologii toczących się infekcji (bakteryjnej, wirusowej, pasożytniczej). Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub ewentualnych zaburzeń odporności. Składową morfologii jest oznaczenie ilości płytek krwi, komórek kluczowych dla funkcjonowania układu krzepnięcia.
  • OB i CRP to markery stanu zapalnego. OB jest badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze zmianami stężenia białek we krwi. Podwyższone OB może towarzyszyć wielu chorobom i zaburzeniom, takim jak: bakteryjne choroby zakaźne, choroby nerek, niedobory białkowe, zespoły utraty białka, nowotwory układu krwionośnego (szpiczak, białaczki, czerwienica) oraz nowotwory nabłonkowe. Znacznie podniesiony, niekiedy trzycyfrowy, wynik tego uniwersalnego badania, jakim jest OB, stanowi silną przesłankę do podejrzenia choroby reumatycznej, ale także choroby nowotworowej. CRP to niespecyficzny wskaźnik stanu zapalnego, którego stężenie wzrasta najczęściej w przebiegu infekcji bakteryjnej. Wzrasta ponadto po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak reumatoidalne zapalenie stawów i nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych.
  • PT (INR), APTT to parametry oceniające sprawność układu krzepnięcia.
  • Glukoza to badanie, na podstawie którego, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy – stanu przedcukrzycowego i cukrzycy.
  • Elektrolity (Na, K). Zaburzenia elektrolitowe często wynikają z zaburzonej funkcji filtracyjnej nerek, stanowią również skutek odwodnienia. Mogą prowadzić do szeregu powikłań, m.in. zaburzeń rytmu serca, są także przyczyną powstawania obrzęków.
  • Kreatynina wykorzystywana jest w ocenie funkcji filtracyjnej nerek. Na podstawie uzyskanego wyniku wnioskuje się o wydolności lub stopniu niewydolności narządu.
  • Grupa krwi. Oznaczenie grupy krwi jest istotne ze względu na konieczność zabezpieczenia pacjenta przed utratą krwi w trakcie zabiegu i zapewnienie mu bezpieczeństwa w trakcie ewentualnego przetaczania krwi (transfuzji).
  • HBs i HCV przeciwciała. HBs przeciwciała to badanie wykonywane u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) w celu ustalenia stadium choroby oraz u osób zdrowych, poddanych szczepieniu przeciw wirusowi HBV, w celu określenia stopnia odporności na wirusa. Oznaczanie przeciwciał anty-HCV stanowi obecnie podstawowy test przesiewowy w diagnostyce zapalenia wątroby typu C.
Ze względu na szereg zależności między analizowanymi parametrami, wyniki badań przed zabiegiem chirurgicznym należy skonsultować z lekarzem.

Co może mieć wpływ na wynik:

  • Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badania należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

  • W okresie 24 godzin przed badaniem należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

232,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

232,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 2

Kod badania: 3

Kod badania: 6

Kod badania: 7

Kod badania: 10

Kod badania: 11

Kod badania: 33

Kod badania: 61

Kod badania: 90

Kod badania: 301

Kod badania: 310

232,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

232,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania