Artroskopia

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Artroskopia to zbitek dwóch łacińskich słów: arthros i scopos, które oznaczają odpowiednio: ‘staw’ i ‘oglądać’. W dosłownym tłumaczeniu artroskopia to zaglądanie do stawu.

Zabieg ten, nazywany również wziernikowaniem stawu, został opracowany w latach siedemdziesiątych XX w. Wykonywany jest w celu diagnostyki lub leczenia uszkodzonych stawów i struktur okołostawowych.

W trakcie artroskopii lekarz ma możliwość obejrzenia operowanego miejsca. Z jednej strony umożliwia to ocenę stopnia zmian lub uszkodzeń, z drugiej monitorowania postępów samego zabiegu.

Artroskopia należy do mało inwazyjnych metod zabiegowych, nie wymaga bowiem otwarcia dostępu do wnętrza stawu. Wykonywane są dwa nacięcia (zwykle do 8 mm), przez które wprowadzone zostają: kamera oraz urządzenia służące do wykonania zabiegu.

W porównaniu do tradycyjnych metod chirurgicznych artroskopia:

 • trwa krócej,
 • dostarcza mniej bólu pacjentowi,
 • pociąga za sobą mniej powikłań,
 • sprzyja szybkiej regeneracji tkanek.

Zabieg artroskopii wykonywany jest na stawach i strukturach okołostawowych stawów:

 • skokowego (np. w celu odbarczenia ścięgna Achillesa, terapii niestabilności stawu czy usunięcia zwyrodnień),
 • kolanowego (np. w celu naprawy łąkotki, rekonstrukcji uszkodzonej powierzchni stawu, wycięcia zwłóknień),
 • biodrowego (np. w celu leczenia przewlekłych stanów zapalnych, choroby zwyrodnieniowej czy uszkodzeń chrząstek),
 • łokciowego (np. w celu leczenia łokcia tenisisty, choroby zwyrodnieniowej czy usunięcia wolnych ciał stawowych),
 • barkowego (np. w celu leczenia zespołów bólowych czy zmian zwyrodnieniowych).

W zależności od przypadku lekarz może wykonać artroskopię w znieczuleniu ogólnym, podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym. W tym drugim wypadku pacjent ma możliwość obserwowania przebiegu operacji na monitorze. To na nim wyświetlany jest w dużym powiększeniu obraz rejestrowany przez kamerę umieszczoną w stawie.

Bibliografia

 • P. Lubiatowski, L. Romanowski i in., Artroskopia nadgarstka, „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska” 2007, nr 72(1), s. 29–32.
 • Opieka nad pacjentem po operacyjnej artroskopii stawu kolanowego, https://szpitalwpuszczykowie.com.pl/source/Edukacja_zdrowotna/Opieka%20nad%20pacjentem%20po%20operacyjnej%20artroskopii%20stawu%20kolanowego.pdf, dostęp: 10.10.2023 r.