e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

Zawiera 8 badań Suma badań z pakietu w Poznaniu
351.00 PLN * Suma cen badań wchodzących w skład pakietu została obliczona na podstawie cennika z Poznania.
232.00 pln

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn

Wskazany:

przy podejrzeniu choroby reumatycznej, w przypadku występowania dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu, sztywności stawów i ich ograniczonej ruchomości

   

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na badania na reumatyzm należy zgłosić się w godzinach porannych

* Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

   

Badania na reumatyzm - czyli jakie?

Choroby reumatyczne charakteryzują się występowaniem przewlekłych dolegliwości bólowych w układzie mięśniowo-szkieletowym. Dolegliwości te nie są konsekwencją doznanych urazów mechanicznych w układzie ruchu, stanowią jednak efekt stanu zapalnego wywołanego procesem autoimmunizacji, czyli niszczeniem zdrowych tkanek organizmu przez wytworzone przez układ odpornościowy agresywne autoprzeciwciała. W celu zdiagnozowania przyczyn dolegliwości wykonuje się badania krwi na reumatyzm, uwzględniające m.in. oznaczenie poziomu przeciwciał, skierowanych przeciwko konkretnym antygenom tkankowym organizmu oraz badania oceniające nasilenie stanu zapalnego w organizmie. Kluczowe w rozpoznaniu choroby są także szczegółowy wywiad i badanie fizykalne pacjenta.

   

Jakie badania krwi na reumatyzm?

E-PAKIET REUMATOLOGICZNY uwzględnia badania, umożliwiające wstępną diagnostykę chorób reumatologicznych i ocenę stanu zapalnego w organizmie: morfologia krwi, OB, kwas moczowy, CRP, ASO, RF, anty CCP, PPJ (ANA1) met. IIF - test przesiewowy.

Na choroby reumatyczne zapadają głównie kobiety, co nie oznacza, że nie przytrafiają się mężczyznom. Statystyki pokazują, że kobiety chorują aż trzykrotnie częściej, ponieważ doświadczają menopauzy, która wiąże się z utratą ochronnego działania estrogenu na układ szkieletowy oraz częściej niż mężczyźni mają obciążającą układ szkieletowy nadwagę. Do najczęściej diagnozowanych chorób reumatycznych zalicza się m.in. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), chorobę zwyrodnieniową stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zapalenie ścięgien, toczeń rumieniowaty układowy. Badania na reumatyzm uwzględnione w pakiecie dobrano w sposób nastawiony na wstępną diagnostykę wymienionych dolegliwości.

   

Poznaj znaczenie zawartych w pakiecie badań reumatologicznych:

  • Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności. W przebiegu chorób reumatycznych częstym zjawiskiem jest anemia chorób przewlekłych, która tłumaczy ogólne osłabienie pacjentów, spadek odporności i wydolności organizmu, ale także drażliwość, duszność czy problemy z koncentracją.
  • OB jest badaniem pozwalającym na wykrywanie i monitorowanie przewlekłych stanów zapalnych organizmu, związanych ze zmianami stężenia białek we krwi, które obserwuje się m.in. w chorobach reumatycznych. Podwyższony OB, poza chorobami reumatycznymi, może towarzyszyć wielu innym chorobom i zaburzeniom, takim jak: bakteryjne choroby zakaźne, choroby nerek, niedobory białkowe, zespoły utraty białka, nowotwory układu krwionośnego (szpiczak, białaczki, czerwienica) oraz nowotwory nabłonkowe. Znacznie podniesiony, niekiedy trzycyfrowy, wynik tego uniwersalnego badania, jakim jest OB, stanowi silną przesłankę do podejrzenia choroby reumatycznej, ale także choroby nowotworowej.
  • Kwas moczowy pozwala na rozpoznanie choroby metabolicznej - dny moczanowej. W przebiegu dny moczanowej ból stawów, charakterystyczny także dla chorób reumatycznych, nie jest wywołany procesem autoimmunizacji, tylko odkładaniem kryształków kwasu moczowego w obrębie tkanek miękkich otaczających stawy. Pomiar stężenia kwasu moczowego we krwi wykorzystywany jest do diagnozowania samej choroby, monitorowania jej leczenia oraz różnicowania dny moczanowej od innych chorób reumatycznych. Oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi może być także pomocne w rozpoznawaniu zagrożenia kamicą nerkową.
  • CRP to niespecyficzny wskaźnik stanu zapalnego, którego stężenie wzrasta najczęściej w przebiegu infekcji bakteryjnej. Wzrasta ponadto po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak reumatoidalne zapalenie stawów i nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych.
  • ASO, czyli antystreptolizyna O i jej pomiar jest przydatny w ustaleniu, czy objawy chorobowe m.in. bóle kostno-stawowe, spowodowane są przebytym zakażeniem bakterią Streptococcus pyogenes. Nieleczone lub nieprawidłowe leczenie zakażenia np. gardła bakterią S. pyogenes może wyzwalać reakcję autoimmunizacyjną, skutkującą popaciorkowcowym zapaleniem stawów lub ostrą gorączką reumatyczną.
  • RF, czyli czynnik reumatoidalny i pomiar jego stężenia jest pomocny w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i innych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym (należą do nich np. toczeń rumieniowaty, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, twardzina układowa czy zespół Sjögrena). Wysoki czynnik reumatoidalny występuje także u osób z autoimmunologicznym zapaleniem trzustki czy niektórymi chorobami nowotworowymi. Ze względu na to, że u pewnego odsetka osób po 60 roku życia, RF w podwyższonym stężeniu występuje fizjologicznie (naturalnie), wynik badania należy zestawić z ewentualnymi objawami klinicznymi i pozostałymi wynikami badań, w szczególności anty-CCP.
  • Anty CCP to przeciwciała diagnozowane nawet u 70% chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Ich obecność we krwi stwierdza się nawet na wiele lat przed wystąpieniem dolegliwości bólowych ze strony stawów. Pomiar anty-CCP, zwłaszcza z dodatnim RF, pozwala na różnicowanie RZS z innymi rodzajami zapalenia stawów, chorobami tkanki łącznej oraz z infekcjami.
  • PPJ (ANA1) met. IIF - test przesiewowy jest jakościowym badaniem, wykazującym obecność w surowicy krwi autoprzeciwciał przeciwjądrowych (ANA) i przeciwcytoplazmatycznych, świadczących o aktywnym procesie autoimmunizacji. Badanie znajduje zastosowanie w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych, m.in. tocznia układowego, twardziny układowej, zapalenia mięśniowego i skórno-mięśniowego, zespołu Sjörgena i innych.

Ze względy na szereg wzajemnych zależności występujących między analizowanymi parametrami, uzyskane wyniki badań reumatologicznych należy skonsultować z lekarzem.

   

Co może mieć wpływ na wynik:

*Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badań reumatologicznych należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

   

Jak się pobiera materiał do badania?

Do wykonania badań na reumatyzm niezbędna jest próbka krwi.

   

Ile czeka się na wyniki?

Od 1 do 5 dni.

*Czas prezentowany jest w dniach roboczych i może ulec zmianie ze względu na uwarunkowania laboratoryjne i nie stanowi zobowiązania do realizacji usługi w tym czasie. Informację o przewidywanym czasie wykonania wszystkich badań objętych pakietem, zależnie od wybranego punktu pobrań, można sprawdzić na podstronach poszczególnych badań, wybierając placówkę realizacji lub kontaktując się z infolinią.

Więcej

Przygotowanie do badań

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Może zainteresuje Cię również:

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (INFEKCYJNY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

520.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET INTYMNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

491.00 PLN
349.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 349.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

250.00 PLN
153.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

314.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet dla drugiej osoby -15%

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

248.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 191.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

244.00 PLN
178.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 178.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

603.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET TRZUSTKOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

101.00 PLN
79.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET WĄTROBOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

177.00 PLN
125.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA NA ANEMIĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

234.00 PLN
139.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SERCOWY

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
193.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 193.00 PLN

e-PAKIET KOSTNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

108.00 PLN
81.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 71 zł, trzeci za 66 zł

e-PAKIET TARCZYCOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

124.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
209.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

296.00 PLN
220.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET NERKOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

102.00 PLN
56.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj pakiet uzupełniający w cenie -25%

e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

373.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 249.00 PLN

e-PAKIET OSTEOPOROZA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

313.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

341.00 PLN
264.00 PLN
WIĘCEJ

E-pakiet Adiponektyna/leptyna (wskaźnik)

300.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 300.00 PLN

Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 254.15 zł

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

117.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

Zespół antyfosfolipidowy (APS) - klasyczne markery serologiczne

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę
264.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

188.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

229.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

Ryzyko cukrzycy/insulinooporność

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

162.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj pakiet uzupełniający w cenie -20%

e-PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

382.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 250.00 PLN

e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW.

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

328.00 PLN
279.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 279.00 PLN

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

199.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 115.00 PLN

e-PAKIET BADANIA DLA SENIORA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 249.00 PLN

e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA DLA SENIORA - KOBIETA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

187.00 PLN
169.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 169.00 PLN

e-PAKIET UZUPEŁNIAJĄCY BADANIA DLA SENIORA - MĘŻCZYZNA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

135.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 109.00 PLN

Zawiera 8 badań Suma badań z pakietu w Poznaniu
351.00 PLN * Suma cen badań wchodzących w skład pakietu została obliczona na podstawie cennika z Poznania.
232.00 pln

Produkt e-PAKIET REUMATOLOGICZNY został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter