Iniekcja

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Słowo ‘iniekcja’ pochodzi od łacińskiego iniectio, które można tłumaczyć jako ‘zastrzyk’. Takie też jest jego współczesne znaczenie.

Podstawowym rozróżnieniem iniekcji jest sposób podania roztworu do tkanek:

Iniekcja podskórna – roztwór (w ilości do 2 ml) może być podany w ramię (w połowie jego wysokości), pod łopatkę, w zewnętrzną część uda (w połowie jego wysokości) oraz w brzuch. Takie iniekcje wykonywane są w celu podania heparyny w terapii przeciwzakrzepowej, insuliny u chorych na cukrzycę i części szczepionek.

Iniekcja śródskórna – roztwór (w ilości do 0,1 ml) może być podany w wewnętrzną lub boczną część przedramienia i w górną część ramienia po zewnętrznej jego stronie. Takie iniekcje wykonywane są w celu podania szczepionki przeciwko gruźlicy, przeprowadzenia próby tuberkulinowej (do sprawdzenia przeciwgruźliczej odpowiedzi układu odpornościowego) i testów alergicznych.

Iniekcja domięśniowa – roztwór (w ilości do 5 ml) może być podany w mięsień pośladkowy średni i wielki, mięsień czworogłowy uda i mięsień naramienny. Takie iniekcje wykonywane są w celu podania leków pacjentom, którzy nie mogą ich połknąć; w celu uzyskania natychmiastowego efektu terapeutycznego oraz gdy roztwór ma postać zawiesiny, oleju albo hipo- lub hipertoniku.

Iniekcja dożylna – takie iniekcje wykonywane są w celu podania leków (w tym środków znieczulających), środka cieniującego przed diagnostyką radiologiczną, kroplówek i przetoczenia preparatów krwiopochodnych.

Innymi specjalistycznymi sposobami iniekcji są:
- iniekcja dordzeniowa,
- iniekcja dosercowa,
- iniekcja dotętnicza,
- iniekcja dostawowa,
- iniekcja okołostawowa
- iniekcja do komór mózgowych,
- iniekcja do jamy opłucnej,
- iniekcja śródnerwowa.

Źródła:
Z. Kłapa, Podanie choremu leku drogą podskórną, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/160171/klapa_podanie_choremu_leku_droga_podskorna_2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 9.10.2023 r.
H. Kulik, J. Eszyk (red.), Algorytmy czynności i zabiegów pielęgniarskich, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2014.