Kolostomia

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Kolostomia (z języka greckiego colon oznacza ‘okrężnicę’, a stomia to ‘otwór, przetoka’) jest

rodzajem połączenia między okrężnicą, która stanowi część jelita grubego, a skórą. Zostaje ono wytworzone podczas zabiegu chirurgicznego, aby zapewnić zastępczą drogę odprowadzenia kału. Z tego powodu kolostomia bywa nazywana sztucznym odbytem. Otwór kolostomii jest zabezpieczony specjalnym workiem kolostomijnym, w którym zbiera się kał. Chroni on chorego przed niekontrolowanym wyciekiem treści jelitowej, co mogłoby się wiązać z zakażeniem rany czy zabrudzeniem skóry i ubrania.

Kolostomia pozwala na wyprowadzenie kału z jelita grubego, gdy jego wydalanie w naturalny sposób przez odbyt jest niemożliwe lub utrudnione. Taki problem często dotyczy pacjentów:

  • z niedrożnością przewodu pokarmowego, np. w przebiegu raka jelita grubego, gdy guz nowotworowy zamyka światło jelita;
  • po operacji wycięcia odbytnicy wraz z odbytem;
  • po niektórych zabiegach w obrębie jelit, gdy wykonuje się zespolenie fragmentów przewodu pokarmowego. Wówczas można założyć czasową kolostomię powyżej wytworzonego połączenia, by poprawić warunki gojenia rany;
  • z rozległymi urazami jamy brzusznej, zwłaszcza kiedy dochodzi do uszkodzenia jelita grubego i przerwania ciągłości przewodu pokarmowego;
  • z rozpoznaniem nieswoistych chorób zapalnych jelit w zaawansowanej postaci, czyli choroby Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG);
  • po innych operacjach w obrębie jamy brzusznej – niemal każdy zabieg w tym rejonie może wiązać się z ryzykiem konieczności wyłonienia stomii.

Prawdopodobieństwo wytworzenia takiego połączenia zależy przede wszystkim od rodzaju operacji i stanu zdrowia pacjenta. Z tego powodu ustala się je indywidualnie przed zabiegiem.

Kolostomia może zostać wyłoniona na pewien okres lub na stałe. Czasowe połączenie pozwala np. na lepsze gojenie się pooperacyjnej rany w obrębie jelit. Kolostomia definitywna zapewnia natomiast odprowadzanie kału u chorych z nieodwracalnymi zmianami, które zaburzają drożność układu pokarmowego.

Bibliografia

  • Chrostkowska i in., Exteriorisation of intestinal stoma as a result of intestinal cancer disease, „Scientific Journal of Polonia University” 2017, t. 25, nr 6, s. 134–145.