Dane osobowe

DIAGNOSTYKA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków powołała Inspektora Ochrony Danych - pana Dawida Bochenka. Inspektor, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), od 25 maja 2018 r. jest osobą nadzorującą przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych w podmiocie, w którym został powołany. DIAGNOSTYKA S.A. publikuje dane Inspektora, a także udostępnia poniższy formularz w celu kontaktu z nim w sprawach związanych z przetwarzaniem danych. Jeśli masz pytania dotyczące świadczonych usług, problemy z logowaniem, chcesz złożyć reklamację lub zadać pytanie niezwiązane z ochroną danych prosimy o korzystanie z formularza: https://diag.pl/pacjent/kontakt/uwagi-i-sugestie/

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w formularzu będzie Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 16 , 31-864 Kraków. Dane podawane w formularzu są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych jest wymagane do przesłania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego, poczty i hostingu. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: Formularz dane osobowe

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj

Jesteś lekarzem? Przejdź do działu przygotowanego specjalnie dla Ciebie

Kontakt dla lekarza