Badanie nasienia (spermiogram) przygotowanie i pobranie

Wybierz:

1

Przed badaniem wymagane jest ok. 2-7 dni abstynencji seksualnej. Dłuższy lub krótszy czas od ostatniej ejakulacji może wpłynąć na wynik badania.

2

Nasienie oddane (UWAGA! należy pobrać całą porcję) drogą masturbacji bezpośrednio do jałowego pojemnika na mocz należy dostarczać do laboratorium w ciągu maksymalnie 1 godziny lub oddać na miejscu w specjalnym pomieszczeniu.

3

Nasienie należy transportować w temperaturze ok. 37-38°C (w przybliżeniu temp. ciała).

4

Na wynik mają wpływ: przemęczenie, niedawno przebyte choroby z epizodem gorączkowym, spożywanie alkoholu oraz zbyt długi czas abstynencji seksualnej.

5

Po kuracji antybiotykowej należy odczekać ok. 2 tygodnie przed przystąpieniem do badania.

Zalecenia dotyczące konkretnych badań

Wymagania:

 • Abstynencja płciowa nie krótsza niż 2 dni – nie dłuższa niż 7 dni.
 • W przypadkach powtórnego badania nasienia, należy zachować analogiczny okres abstynencji płciowej jak w przypadku pierwszego badania.
Termin wykonania badanie należy uzgodnić z punktem pobrań laboratorium, które zaopatruje pacjenta w odpowiednie naczynko.

Warunki pobrania:

 • Nasienie oddawane jest drogą masturbacji.
 • Zaleca się by oddanie nasienia nastąpiło w laboratorium, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
 • W pojemniku musi znaleźć się całość ejakulatu, jeśli nie, to należy o tym powiadomić personel medyczny.
 • Nasienie uzyskane poza laboratorium musi być dostarczone do 1 godziny.
Uwaga! Nasienie nie może być pozyskiwane z prezerwatyw.

Zalecenia ogólne:

 • badanie należy wykonać przed zastosowaniem jakiejkolwiek antybiotykoterapii
 • jak najwcześniej od wystąpienia objawów klinicznych,
 • po przeprowadzeniu właściwych zabiegów higienicznych.
Sposób pobrania i transport:
 • nasienie uzyskuje się drogą masturbacji
 • przed pobraniem umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć jednorazowym ręcznikiem,
 • całkowicie ściągnąć napletek i umyć wodą z mydłem okolice cewki moczowej, dokładnie spłukać i osuszyć jałowym gazikiem; przy ściągniętym napletku oddać mocz całkowicie opróżniając pęcherz (strumień moczu wypłukuje drobnoustroje kolonizujące początkowy odcinek cewki moczowej),
 • bezpośrednio do jałowego pojemnika uzyskanego w punkcie pobrań pobrać nasienie, nie dotykając wnętrza pojemnika,
 • pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać nazwiskiem i imieniem,
 • dostarczyć do pracowni do 2 godzin od pobrania w temp. pokojowej.
Uwaga! Nasienie nie może być pozyskiwane z prezerwatyw.
Ikona kropli wody z logiem Diagnostyki

Chcesz się skontaktować z punktami pobrań i laboratoriami?

Przejdź do punktów pobrań