Kalprotektyna w kale – jak się przygotować do badania?

Udostępnij
Pytanie

Gastroenterolog dał mi skierowanie na badanie kalprotektyny w kale. Czy do badania powinienem się jakoś przygotować?

lAŻ
Odpowiedź specjalisty

Nie. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać, trzeba jednak pamiętać o prawidłowym pobraniu i przechowywaniu próbki kału. Stolec należy pobrać do specjalnego pojemnika (do ⅓ jego wysokości) z 2–3 miejsc tej samej porcji kału. Konieczne jest dostarczenie próbki do laboratorium w jak najkrótszym czasie. Jeżeli przekroczy on 2 godziny, należy przechowywać próbkę w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. Kalprotektyna jest białkiem znajdującym się w neutrofilach (granulocytach obojętnochłonnych), czyli w komórkach układu odpornościowego. Jej podwyższony poziom w kale wskazuje na toczący się stan zapalny w jelicie. Co istotne, badanie kalprotektyny w kale nie stanowi zastępstwa dla innych badań, w tym dla kolonoskopii (badania endoskopowego jelita grubego). Jeśli na podstawie całości obrazu klinicznego lekarz uzna to za konieczne, może zalecić wykonanie badania kolonoskopowego pomimo prawidłowego wyniku kalprotektyny.