tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Aldolaza

Kod badania: 576Kod ICD: I13

Kategoria badań

Inne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-19 dni.

Opis badania

Aldolaza. Aldolaza. Oznaczanie aldolazy w krwi stosowane głównie w diagnostyce dystrofii mięśniowej.

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Przygotowanie do badania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać intensywnego wysiłku

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Więcej informacji

Oznaczanie aldolazy we krwi ma zastosowanie w diagnostyce dystrofii mięśniowej oraz  chorób wątroby. Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzającym energię w komórce.   Zapoczątkowuje jeden z głównych jej etapów:  rozpad pochodnej glukozy do trioz, fragmentów trzywęglowych. Jako enzym uczestniczący w zyskiwaniu przez komórkę energii występuje w tkankach wymagających dużych ilości energii: w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych i mięśniu sercowym. Kliniczna rola aldolazy jako indykatora zmian patologicznych wynika z przenikania aldolazy do płynu pozakomórkowego w wyniku uszkodzenia komórki.  Badanie poziomu aldolazy w krwi, obok stężenia kinazy keratynowej (CPK), wykorzystywane jest do diagnozowania i monitorowania leczenia chorób wątroby oraz, przede wszystkim,  dystrofii  mięśniowej i innych chorób mięśni polegających na zaburzeniach włókien mięśniowych  i tkanki łącznej. Dystrofia należy do chorób neuromięśniowych o podłożu genetycznym (wyróżnia się 9 typów), dotykającej chłopców. Zmiany w miocytach skutkują  przenikaniem  aldolazy do otoczenia komórki i w efekcie do krwi. Jej stężenie rośnie znacznie u chłopców, natomiast tylko  nieznaczny wzrost obserwowany jest u 2/3 kobiet  będących jedynie nosicielkami wady. 

Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką
Sprawdź dostępność kontaktując się z placówką

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji