Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Amfetamina w moczu, jakościowo

Kod oferty: 521
Kod ICD: P07
Kategoria badań: BADANIA Z MOCZU, TOKSYKOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu. Badanie przeprowadza się w celu wykazania zażycia narkotyku.

Więcej informacji

Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu. Amfetamina  jest substancją leczniczą o właściwościach sympatykomimetycznych, stosowaną w ograniczonym zakresie w leczeniu narkolepsji i otyłości, często stosowaną jako substancja odurzająca. Amfetamina stymuluje centralny i obwodowy układ nerwowy, powodując podwyższenie ciśnienia krwi, tętna, temperatury ciała i aktywności ruchowej, a także rozluźnienie mięśni oskrzeli i obniżenie apetytu. Nadużywanie amfetaminy powoduje silne uzależnienie psychiczne i umiarkowane uzależnienie fizyczne. Objawami odstawienia są m.in.: tachykardia, drażliwość, bezsenność, zmiany osobowości oraz psychozy. Objawy uboczne związane z uzależnieniem fizycznym potęgują chęć przyjmowania preparatu dla ich eliminacji. Uzależnienie i tolerancja zwiększają się wraz z okresem zażywania amfetaminy. Długoterminowe przyjmowanie powoduje depresję, upośledzenie pamięci i umiejętności ruchowych. Cząsteczka amfetaminy posiada stereoizomery R(-) i S(+), różniące się właściwościami farmakodynamicznymi i metabolizmem. Lek metabolizowany jest w wątrobie i wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Okres półtrwania amfetaminy w organizmie zależy od pH moczu. W moczu kwaśnym okres półtrwania wynosi 7 do 14 godzin, a w moczu zasadowym 18 do 34 godzin. Przy przedawkowaniu, toksyczne objawy wynikające z pobudzenia adrenergicznego i zespołu serotoninowego, obejmujące pobudzenie, podniecenie, sztywność mięśni, hipertermie i nadmierne pocenie się,  prowadzą do zagrażającego życiu odwodnienia, rabdomiolizy, ostrej niewydolności nerek, kwasicy mleczanowej i zespołu DIC. Śmierć jest najczęściej wynikiem hipertermii, arytmii serca i wylewu krwi do mózgu. Badanie polega na jakościowym wykrywaniu amfetaminy w przypadkowej próbce moczu. Oznaczenie wykonywane jest techniką immunochromatografii. Testy przesiewowe w kierunku narkotyku dostarczają jedynie wstępnej informacji. Wynik dodatni należy potwierdzić dokładniejszymi metodami – zalecana jest metoda chromatografii gazowej (GC/MS).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Możliwe interakcje z innymi związkami amoniowymi  o aktywności sympatykomimetycznej.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Wynik dodatni : stosowanie amfetaminy.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD