nazwa badania

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF

kod oferty

3240

kod ICD

--

Krótko o badaniu

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF. Badanie autoprzeciwciał przeciwneuronalnych przydatne w diagnostyce i różnicowaniu autoimmunizacyjnego zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego i neuronalnych zespołów paranowotworowych.

Więcej informacji

Badanie autoprzeciwciał przeciwneuronalnych jest stosowane w diagnostyce i różnicowaniu autoimmunizacyjnego zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego oraz neuronalnych zespołów paranowotworowych. W przypadkach autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego w krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzana jest obecność autoprzeciwciał przeciwneuronalnych skierowanych przeciwko antygenom komórek nerwowych, którymi są: kanały jonowe, receptory i białka synaptyczne (m.in. receptory pobudzające NMDA i AMPA oraz hamujące GABAb, GABAa, receptory glicynowe i dopaminergiczne) oraz białka kompleksu kanału potasowego VGKC, z wyróżnieniem składników: białek LGI1 i  CASPR2. Przeciwciała przeciwko kwasowi N-metylo-D-asparaginowemu, NMDA (ang. N-Methyl-D-Aspartate) są swoiste w stosunku do zewnątrzkomórkowego epitopu podjednostki NR1 receptora glutaminianu. Pojawiają się w surowicy chorego lub w płynie mózgowo-rdzeniowym. Reakcja autoimmunizacyjna skierowana przeciw receptorowi glutaminianu  wywołuje objawy zapalenie mózgu typu NMDA (zapalenia mózgu związanego z obecnością przeciwciał anty-NMDA(R). Schorzenie towarzyszy nowotworom, choć znaczna ilość przypadków stwierdzana jest mimo braku wykrywalnego nowotworu.  Zapaleniu układu limbicznego mózgu (odpowiedzialnego za pamięć, uczenie się, emocje) towarzyszą przeciwciała przeciwko receptorom glutaminianu (typ NMDA oraz AMPA), przeciwko kompleksowi VGKC i receptorom GABAB. W przypadku obecności przeciwciał  przeciw kanałom potasowym bramkowanym napięciem, anty-VGKC (ang. anti-voltage-gated potassium channel), charakter i objawy zapalenia zależą od specyficzności przeciwciał, choć mogą się pokrywać. U chorych na zespół Morvana, z dodatnim wynikiem dla przeciwciał anty-LGI-1, dominuje upośledzenie funkcji poznawczych i napady padaczkowe. U chorych z dodatnim wynikiem anty-CASPR2 dominuje nadreaktywność  ruchowa. Autoimmunizacyjne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego jest odróżniane od neuronalnych zespołów paranowotworowych.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter