tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Babesia microti IgG met. IIF

Kod badania: 3145Kod ICD: --

Kategoria badań

Infekcje

Infekcje odkleszczowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-12 dni.

Opis badania

Babesia microti IgG jakościową metodą IIF. Oznaczanie metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) przeciwciał IgG swoistych dla Babesia microti, przydatne w diagnostyce babesiozy (piroplazmozy).

Więcej informacji

Oznaczanie metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) przeciwciał IgG swoistych dla Babesia microti, przydatne w diagnostyce babesiozy. Babesioza (piroplazmoza) jest rzadką chorobą odkleszczową, zaliczaną do koinfekcji boreliozy. Rzadko przenoszona jest przez transfuzję krwi od zarażonego dawcy i w okresie okołoporodowym. Jest podobną  do malarii chorobą hemolityczną, w której lizie ulegają erytrocyty zaatakowane przez pasożyta rodzaju Babesia, głównie gatunków: B. microti i B.divergens. W USA przeciwciała specyficzne dla Babesia sp. spotykane są u kilkunastu procent chorych na boreliozę. W Europie pasożyty obu gatunków są znajdowane u 10-20% kleszczy, a mimo tego seropozytywność dla Babesia sp. wśród chorych na boreliozę jest praktycznie zerowa.  Zidentyfikowane przypadki babesiozy bez chorób współistniejących dotyczyły osób z immunosupresją (np. po splenotektomii. Objawy babesiozy są nieswoiste:  grypopodobne, żołądkowo-jelitowe,  stawowo-mięśniowe. Przebieg choroby może być szczególnie niebezpieczny w przypadku osób o obniżonej odporności: zakażonych HIV, poddanych farmakologicznej immunosupresji, starszych i dzieci. W przypadku kontaktu z pasożytem  serokonwersja następuje po 2-4 tygodniach. Miano przeciwciał IgG ≥ 1:64 uważane jest za wynik dodatni, a miano 1:1024 świadczy o ostrym stadium choroby, w którym pasożyty wykrywane są w rozmazach krwi. Poziom przeciwciał spada po 6-12 miesiącach.  

Wzrost poziomu przeciwciał: przebiegające zakażenie w ostrej fazie, zakażenie przebyte w przeszłości, kontakt  antygenami pasożyta, modulacja odpowiedzi immunologicznej przez koinfekcje;

Zbyt niski wzrost  poziomu przeciwciał/brak przeciwciał: zbyt wczesne stadium  zakażenia, immunosupresja, modulacja odpowiedzi odpornościowej przez koinfekcje.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane