tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo

Kod badania: 488Kod ICD: W31

Kategoria badań

Inne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-5 dni.

Opis badania

Cryptococcus neoformans – antygen krążący. Jakościowe oznaczenie w krwi antygenu grzyba Cryptococcus neoformans, przydatne w diagnostyce kryptokokozy.

Więcej informacji

Jakościowe oznaczenie w krwi antygenu grzyba Cryptococcus neoformans, przydatne w diagnostyce kryptokokozy. Cryptococcus neoformans (C. neoformans) jest  grzybem z rodziny (Tremellaceae)  wywołującym kryptocokozę. Czynnikiem odpowiedzialnym za patogenność jest polisacharydowa otoczka, która chroni komórki grzyba przed fagocytozą. Sfagocytowane komórki przeżywają natomiast dzięki właściwościom ściany komórkowej odpornej na działanie wolnych rodników (stresu oksydacyjnego). Dla ludzi czynnikiem zakaźnym są spory grzyba  (basidiospory) dostające się drogą kropelkową do płuc. W organizmie C.  neoformans rozsiewa się za pomocą makrofagów płucnych i atakuje centralny układ nerwowy. W organizmie zakażonego makrofagi odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie grzyba, za etap latencji zakażenia i odporność na czynniki grzybobójcze. Do zakażenie i rozprzestrzeniania  C. neoformans dochodzi gównie u ludzi z upośledzonym układem odpornościowym (zakażenia oportunistyczne),  zwłaszcza u chorych na AIDS, u których rozwinąć się może zapalenie opon mózgowych i mózgu,  ze względu na zdolność komórek grzyba do pokonywanie bariery krew/mózg. Identyfikacja krążącego antygenu C. neoformans w krwi (lub płynie mózgowo rdzeniowym, w przypadku zapalenia opon mózgowych/mózgu)  jest czułą metodą diagnostyczną kryptokokozy.

Stężenie antygenu C. neoformans w płynie mózgowo-rdzeniowym zakażonych HIV nie koreluje z ciężkością zakażenia.

Obecność antygenu: rozprzestrzeniające się  zakażenie C. neoformans.

Opis badania

Więcej informacji