nazwa badania

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

synonimy

czynnik Christmasa, czynnik antyhemofilowy B

kod oferty

228

kod ICD

G70

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność - Krótko o badaniu

Czynnik krzepnięcia IX  (czynnik Christmasa, czynnik antyhemofilowy B),  aktywność. Oznaczenie aktywności czynnika IX wykonywane jest w diagnostyce niedoborów czynnika, w hemofilii typu B, w przypadku nieprawidłowych wyników badań podstawowych układu krzepnięcia (aPTT) oraz w przypadku nieprawidłowych krwawień w historii klinicznej badanego.

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność - Więcej informacji

 

Oznaczenie aktywności czynnika IX wykonywane jest w diagnostyce niedoborów czynnika, w hemofilii typu B, w przypadku nieprawidłowych wyników badań podstawowych układu krzepnięcia (aPTT) oraz w przypadku nieprawidłowych krwawień w historii klinicznej badanego. Czynnik IX (czynnik przeciwhemofilowy B, czynnik Christmas) jest składnikiem układu krzepnięcia. Powstaje w wątrobie pod wpływem witaminy K jako nieaktywny proenzym.  Aktywatorami czynnika są: kompleks TF-VII oraz czynnik XI. Czynnik IXa,  wraz z czynnikiem VIIIa  na błonie fosfolipidowej aktywnych płytek,  formuje kompleks, który aktywuje czynnik X kaskady krzepnięcia. Czynnik IX odpowiada też za powstawanie niewielkich ilości czynnika VIIa niezbędnych dla utrzymania homeostazy. Najważniejszym inhibitorem czynnika IX jest antytrombina. Niedobór (izolowany) czynnika IX, określany jest jako hemofilia typu B. Oba rodzaje hemofilii: A i B są klinicznie nierozróżnialne.  Hemofilia typu B jest chorobą genetyczną,  spowodowaną mutacją genu czynnika IX znajdującego się na chromosomie X. Chorują głównie mężczyźni, podczas gdy kobiety są zwykle bezobjawowymi nosicielkami (krwawienia występują rzadko). Hemofilia B występuje z częstością 1 na 30 000 urodzonych chłopców (dane USA) i objawia się nawracającymi krwawieniami do stawów i mięśni oraz innych tkanek. Krwawienia mogą pojawiać się samoistne (ciężkie przypadki choroby: aktywność czynnika < 1%) lub w wyniku niewielkiego urazu (łagodna forma choroby, przy aktywności  2-5% i choroba średniej ciężkości przy aktywność 6-25%). Wylewy do stawów prowadzą do ich uszkodzenia, ograniczenia ruchliwości i przewlekłego bólu. Krwawienie do centralnego układu nerwowego jest przyczyną śmierci pacjentów. Choroba objawia się zwykle od razu po urodzeniu, a w łagodnej hemofili  w starszym wieku. Hemofilia może być diagnozowana w badaniach prenatalnych. Do innych przyczyn niedoboru czynnika  IX należą: nabyte autoprzeciwciała przeciw czynnikowi, niedobór witaminy K i stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych, upośledzających metabolizm witaminy K, a także choroby wątroby i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC).W pojedynczym niedoborze czynnika IX,  w podstawowych badaniach układu krzepnięcia obserwuje się przedłużenie czasu PTT, przy prawidłowym PT. W łagodnej postaci niedoboru czynnika IX i u nosicieli,  badanie aPTT może pozostawać w normie.
Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

icon

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Kontakt

Przed badaniem konieczny kontakt z punktem pobrań

icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Obecność heparyny.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy


Obniżenie aktywności: wrodzony niedobór (podłoże genetyczne), inhibitor czynnika (autoprzeciwciała), choroby wątroby, DIC, niedobór witaminy K (niewystarczająca podaż w diecie, zaburzenia wchłaniania), doustne antykoagulanty, przedawkowanie heparyny.

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Artykuły powiązane z badaniem: Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

Czym jest hemofilia? CZYTAJ WIĘCEJ

Produkt Czynnik krzepnięcia IX, aktywność został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter