tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

Kod badania: 91Kod ICD: E65

Kategoria badań

Serologia grup krwi

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-10 dni.

Opis badania

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia). Pierwsze pobranie. Drugie pobranie – badanie nr 985. Oznaczenie układu AB0 i Rh (D).

Więcej informacji

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi pacjenta z dwóch niezależnie pobranych próbek krwi, tj.  pobranych  w dwa różne dni. Dwie próbki krwi mogą być otrzymane tego samego dnia pod warunkiem, że każdego  z  dwóch  pobrań dokonano w innym pomieszczeniu, przez inne zespoły pobierające i dokumentujące pobrane próbki.
Trwała dokumentacja wyniku badania grup krwi polega na wydawaniu kart identyfikacyjnych grup krwi KGK. Celem trwałej ewidencji wyników badań grup krwi jest przyspieszenie procedury zamówienia krwi, a tym samym jej przetoczenia. Jest to szczególnie istotne w nagłych przypadkach, dotyczących zarówno pojedynczych osób, jak i dużych grup ludności podczas masowych katastrof, klęsk żywiołowych itp. Trwały zapis powinien być wiarygodny i oparty na wynikach badań w zakresie:
- oznaczenie grupy krwi układu ABO,
- oznaczenie antygenu D z układu Rh,
- badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych,
- ustalenie swoistości wykrytych przeciwciał odpornościowych.
W razie wykrycia przeciwciał odpornościowych, obowiązkowo wpisuje się  ich swoistość w rubryce  „UWAGA”.
Obowiązuje wpisanie na Karcie dwóch  numerów i dat badań. Drugie pobranie badanie nr 985.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane