tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

Kod badania: 91Kod ICD: E65

Kategoria badań

Serologia grup krwi

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 2-10 dni.

Opis badania

Grupa krwi z Kartą Grupy Krwi (2 oznaczenia). Oznaczenie grupy krwi z układu ABO i antygenu D z układu Rh połączone z przeglądowym badaniem w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych. Karta Grupy Krwi jest równoważna z potwierdzonym wynikiem badania grupowego krwi i może być wykorzystana dla potrzeb leczenia krwią  i jej składnikami. 

Więcej informacji

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi pacjenta z dwóch niezależnie pobranych próbek krwi, tj.  pobranych w różnym czasie, z dwóch różnych miejsc wkłucia od pacjenta każdorazowo zidentyfikowanego. Trwała dokumentacja wyniku badania grup krwi polega na wydawaniu kart grup krwi KGK. Celem trwałej ewidencji wyników badań grup krwi jest przyspieszenie procedury zamówienia krwi, a tym samym jej przetoczenia. Jest to szczególnie istotne w nagłych przypadkach, dotyczących zarówno pojedynczych osób, jak i dużych grup ludności podczas masowych katastrof, klęsk żywiołowych itp.
Trwały zapis powinien być wiarygodny i oparty na wynikach badań w zakresie:
- oznaczenie grupy krwi układu ABO,
- oznaczenie antygenu D z układu Rh,
- badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych ,
- ustalenie swoistości wykrytych przeciwciał odpornościowych.
W razie wykrycia przeciwciał odpornościowych, obowiązkowo wpisuje się  ich swoistość w rubryce „ Przeciwciała odpornościowe” Obowiązuje wpisanie na Karcie dwóch  numerów (rozumianych jako numery w księdze badań grup krwi) i dat badań.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane