Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo

Kod oferty: 3161
Kod ICD: F38
Kategoria badań: CHOROBY NOWOTWOROWE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. real time PCR, jakościowo. Test  pozwalający na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV.

Więcej informacji

Test wykonywany metodą RT-PCR pozwala na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV. Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większość z nich wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednakże przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV, pośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. W przypadku wirusów atakujących narządy rodne, stosowany jest zwykle podział na typy wysokiego ryzyka, HR (ang. high risk) i niskiego ryzyka LR (ang. low risk LR), w oparciu o ich potencjał rakotwórczy. Typy HPV wysokiego ryzyka (HR HPV) związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem: zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy, HG-SIL (ang. high-grade squamous intraepithelial lesion), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy, CIN (ang. cervical intraepithelial neoplasia) lub rakiem przedinwazyjnym – carcinoma in situ. Wirusy HPV LR wywołują łagodne zmiany, nie niezwiązane z rakiem szyjki macicy. Około 70% przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy na świecie wywoływanych jest wirusem HPV 16 i HPV 18. Zakażenie tymi typami wiąże się z większym ryzykiem raka niż w przypadku  pozostałych typów  wirusa HPV wysokiego ryzyka. Test jest  testem jakościowym, wykrywającym  DNA  HPV w komórkach szyjki macicy pobranych na płynne podłoże transportowe.  Testem wykrywa się i identyfikuje 18 typów wirusa HPV, nisko i wysokoonkogennych: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44. Dodatkowo, test wykrywa sekwencję endogennych ludzkich beta globin, umożliwiając weryfikację, czy badana próbka zawiera odpowiednie komórki, a także kontrolę skuteczności izolacji i amplifikacji próbki DNA. Za pomocą testu uzyskiwane są wyniki, które następnie podlegają weryfikacji  pod kątem istotności klinicznej. Z uwagi na to, że większość zakażeń HPV ma charakter przemijający, wyniki dodatnie HR HPV, niewiele wykraczające poza ustaloną dla testu wartość krytyczną (tzw. punktu odcięcia), uważane są za nieistotne klinicznie, gdyż istnieje wysokie prawdopodobieństwo samoistnej eradykacji wirusa z organizmu.

Artykuły powiązane z HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo