nazwa badania

HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy

kod oferty

394

kod ICD

Krótko o badaniu

HPV DNA 30 typów genotypowanie: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54 ,56, 58, 59, 61, 66, 68, 70, 72, 73, 81, 82, 89 metodą mikromacierzy. Genotypowanie metodą mikromacierzy 30 typów wirusa HPV o wysokim i niskim potencjale onkogennym (wirusów HPV wysokiego i niskiego ryzyka).

Więcej informacji

Większość zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka, HPV (ang. human papilloma virus) wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednak przewlekłe zakażenie pewnymi typami HPV może ulec progresji do raka szyjki macicy. Ze względu na potencjał onkogenny HPV, czyli ryzyko rozwoju nowotworu w konsekwencji zakażenia wirusem, wirusy HPV dzielone są na typy wysokiego (ang. high risk - HR)  i niskiego ryzyka (ang. low risk - LR). Typy HPV wysokiego ryzyka związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub jego prekursorami.  Wirusy HPV niskiego ryzyka wywołują łagodne zmiany, niezwiązane z rakiem szyjki macicy. Test EUROArray HPV jest przeznaczony do molekularnej diagnostyki in vitro: wykrywania i rozróżniania (typowania) 30 wariantów HPV atakujących okolicę odbytu i narządów płciowych, zaliczanych do typów ryzyka, wysokiego: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82  i niskiego: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89. Oznaczenie wykonywane jest w próbkach DNA izolowanych, w przypadku kobiet z wymazu z szyjki macicy, pochwy i ujścia cewki moczowej, a u mężczyzn z wymazu z ujścia cewki moczowej i rowka zażołędnego. Test oparty jest na oznaczaniu onkogenów wirusowych E6/E7, których ekspresja prowadzi do zezłośliwienia zmian przedrakowych. Zasada działania testu polega na amplifikacji określonych fragmentów genów należących do wymienionych podtypów HPV i na wykrywaniu DNA poprzez reakcję hybrydyzacji z sondami unieruchomionymi na mikromacierzach.
Więcej

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter