tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

hs CRP

Kod badania: 60Kod ICD: I81

Kategoria badań

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Opis badania

 

Badanie służy do oceny ryzyka chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym: ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej oraz diagnostyki infekcji, uszkodzeń tkanek, zapaleń i chorób pokrewnych.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Podstawowym zastosowaniem klinicznym badania „hs CRP” (wysoko czułe białko C-reaktywne) jest ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: głównie ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej. Przyjęta jest poniższa ocena ryzyka w sercowo-naczyniowego w oparciu o stężenie CRP:

  • <1mg/l - niskie ryzyko,
  • 1-3 mg/l - średnie ryzyko,
  • >3 mg/l - wysokie ryzyko. 

Uzyskany w teście hs CRP wynik oznaczenia CRP wyższy niż 10 mg/l stanowi  przesłankę  wdrożenia diagnostyki w kierunku chorób innych niż sercowo naczyniowe. CRP (białko C-reaktywne) jest czułym wskaźnikiem ostrych i przewlekłych stanów zapalnych o różnym pochodzeniu. Poziom CRP, jednego z tzw. białek ostrej fazy,  wzrasta w surowicy i osoczu w trakcie ogólnej, niespecyficznej odpowiedzi na infekcje (głównie bakteryjne) oraz stany zapalne bez tła infekcyjnego, jak: arterioskleroza (miażdżyca), choroby reumatyczne, urazy (np. rozległe oparzenia) i choroby nowotworowe. Wiadomo, że zapalenie stanowi istotny mechanizm patogenezy miażdżycy prowadzącej do chorób sercowo-naczyniowych. Wykazano, że pomiary CRP wykonane testami o wysokiej czułości predestynują CRP do roli markera z wyboru oceny ryzyka arteriosklerozy. Badanie: „hs CRP” – oznaczanie reaktywnego białka C - CRP testem wysokiej czułości – pozwala na precyzyjne oznaczanie niskich stężeń CRP nie przekraczających wartości dodatnich dla stanów zapalnych wykrywanych normalnym testem CRP. 

 

Przeciwciała heterofilne, HAMA, czynnik reumatoidalny.

Podwyższone stężenia:
zakażenia bakteryjne, zakażenia wirusowe, infestacje pasożytnicze, stany zapalne miejscowe i uogólnione, posocznica, choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, oparzenia, urazy chirurgiczne, martwica tkanek, choroba Crohna, ostre zespoły wieńcowe, niektóre nowotwory, niestabilna choroba wieńcowa, niedotlenienie, choroby wątroby, palenie tytoniu, otyłość, zaawansowany wiek, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet sportowy na start - podstawowy
455,76 PLN
265,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet sportowy na start - rozszerzony
999,95 PLN
599,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet sportowy na start - po 60-tce
1 228,05 PLN
799,00 PLN
Sprawdź