nazwa badania

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

kod oferty

14

kod ICD

M71

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby sercowo-naczyniowe

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) - Krótko o badaniu

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG). Lipidogram - ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) - Więcej informacji

Lipidogram – profil lipidowy – odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, w tym przebieg metabolizmu lipoprotein i cholesterolu. Badanie obejmuje pomiar: całkowitego cholesterolu (CHOL), frakcji lipoprotein HDL (ang. High-density lipoprotein – lipoproteina o wysokiej gęstości) i frakcji trójglicerydów (TG).  Cholesterol nie-HDL jest parametrem wyliczanym z różnicy stężenia cholesterolu całkowitego i HDL. Odzwierciedla stężenie frakcji lipidów uczestniczących w procesie miażdżycowym. Stężenie LDL (ang. Low-density lipoprotein– lipoproteiny o niskiej gęstości)  jest wyliczane ze wzoru poprawnego dla wartości trójglicerydów mniejszej niż 4,5 mmol/l (400 mg/dl). W przypadku przekroczenia tego progu wartość LDL w wyniku nie jest uwzględniana. Poza wskazaniami,  lipidogram wykonywany jest w ramach badań kontrolnych. Jest badaniem przesiewowym w ocenie ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. Wszystkie parametry pojedynczo uważne są również za czynniki ryzyka miażdżycy i chorób pochodnych. Okresowo badanie powinny wykonywać zwłaszcza osoby z wysokim stężeniem cholesterolu całkowitego i współistniejącymi czynnikami ryzyka miażdżycy, jak: palenie, nadciśnienie czy obciążenie rodzinnie.
Więcej

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. Zaleca się stosowanie stałej diety w okresie kilku dni poprzedzających badanie.

icon

Wysiłek i stres

Unikać stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

icon

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Dieta, leki obniżające cholesterol, wysokie stężenie bilirubiny, hemoliza.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Podwyższone stężenie (dotyczy wszystkich parametrów): hiperlipoproteinemie wtórne i pierwotne (stężenia poszczególnych parametrów zależą od typu schorzenia), cukrzyca, leki, nadużywanie alkoholu. Obniżone stężenie (dotyczy wszystkich parametrów): niewydolność wątroby, stany z przewagą katabolizmu, niedoczynność tarczycy, zespoły złego wchłaniania, gastroenteropatie. Zobacz także: Cholesterol całkowity, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Trójglicerydy TG.

Co to jest lipidogram?

Lipidogram to jedno z najbardziej podstawowych badań diagnostycznych, które wykonywane są z próbki krwi pacjenta. Test ten pozwala na przeprowadzenie dogłębnej oceny stanu gospodarki tłuszczowej organizmu. Dzięki wykonaniu lipidogramu możliwe jest wykrycie licznych zaburzeń w przetwarzaniu tłuszczów, które nieleczone mogą prowadzić do rozwoju wielu poważnych schorzeń. Kiedy należy wykonać lipidogram, kto powinien zastanowić się nad przeprowadzeniem tego badania oraz co dokładnie podlega ocenie podczas lipidogramu?

Lipidogram – informacje o badaniu

Lipidogram, nazywany także profilem lipidowym to badanie diagnostyczne, które ocenia kilka wskaźników we krwi pacjenta. Podczas tego testu laboratoryjnego zostaje przeprowadzone oznaczenie stężeń następujących parametrów:
 • Cholesterol całkowity (CHOL),
 • Frakcja HDL lipoprotein (lipoproteiny o wysokiej gęstości, tak zwany „dobry cholesterol”),
 • Frakcja LDL lipoprotein (czyli tak zwany „zły cholesterol”, lipoproteiny o niskiej gęstości),
 • Trójglicerydy (TG),
 • Cholesterol nie-HDL (parametr ten wyliczany jest na podstawie różnicy pomiędzy cholesterolem całkowitym, a frakcją HDL).
Dzięki szerokiemu spektrum ocenianych związków tłuszczowych przeprowadzenie lipidogramu umożliwia kompleksową diagnostykę potencjalnych problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami w metabolizmie tłuszczowym. Jest to szczególnie istotne w kontekście zdrowia sercowo-naczyniowego, jako że zaburzenia lipidowe stanowią jeden z podstawowych, najbardziej istotnych czynników ryzyka dla rozwoju wielu chorób układu krwionośnego. Szczególnie wyraźny związek występuje pomiędzy nieprawidłowościami w zakresie stężeń frakcji LDL lipoprotein, a ryzykiem rozwoju miażdżycy. W przypadku wysokich stężeń cholesterolu LDL znacząco rośnie ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych. Choroba ta polega na odkładaniu się w ścianach tętnic charakterystycznych struktur patologicznych, które nazywane są blaszkami miażdżycowymi. Schorzenie to przez długi czas może nie wywoływać objawów odczuwalnych, jednak wraz z rozwojem miażdżycy stale postępują niekorzystne zmiany w budowie tętnic. W przypadku zaawansowanej postaci choroby oraz współwystępowania dodatkowych czynników ryzyka może dojść do pojawienia się znaczących komplikacji, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dokładny obraz kliniczny zależny jest od stopnia zaawansowania miażdżycy oraz lokalizacji głównych ognisk miażdżycowych. Przykładowo, rozwój tego schorzenia w obrębie naczyń wieńcowych serca może prowadzić do wystąpienia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, która w konsekwencji może nawet skutkować rozwojem zawału serca. Kolejnym schorzeniem, które może występować jako powikłanie miażdżycy jest udar mózgu, w którym na skutek niedokrwienia struktur ośrodkowego układu nerwowego może dochodzić do poważnych, permanentnych zaburzeń funkcjonowania mózgu lub też nawet zgonu.

Kiedy należy wykonać lipidogram?

Przeprowadzenie lipidogramu zalecane jest jako jedno z podstawowych badań profilaktycznych, które dorosłe osoby powinny wykonywać ok. raz do roku. Dokładna częstotliwość wykonywania tych badań oraz pełny pakiet diagnostyczny zależny jest od uwarunkowań pacjenta, jego płci oraz wieku. Wykonanie lipidogramu szczególnie zalecane jest osobom, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka dla rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, takie jak m.in.:
 • Nadwaga lub otyłość,
 • Cukrzyca,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Siedzący tryb życia oraz niski stopień aktywności fizycznej,
 • Narażenie na przewlekły stres,
 • Dieta bogata w tłuszcze oraz węglowodany,
 • Palenie papierosów lub innych wyrobów tytoniowych,
 • Historia chorób serca w rodzinie.
Dzięki wczesnemu wykryciu zaburzeń gospodarki tłuszczowej w organizmie możliwe jest wdrożenie właściwego leczenia, które skutecznie będzie w stanie zapobiec rozwojowi miażdżycy oraz innych chorób związanych z wykrytymi nieprawidłowościami. W zależności od stopnia nasilenia zaburzeń oraz współwystępowania dodatkowych czynników chorobowych lekarz może wdrożyć odpowiednie leczenie farmakologiczne (z wykorzystaniem leków) lub też niefarmakologiczne, które w głównej mierze polega na zmianach behawioralnych, takich jak m.in. modyfikacja diety, stylu życia oraz zmianach niezdrowych nawyków, jak np. palenie tytoniu. W celu ustalenia optymalnego postępowania każdorazowo należy skonsultować się z lekarzem.

Lipidogram – dla kogo badanie?

Poza rutynowym wykonywaniem lipidogramu w ramach profilaktyki zdrowotnej, przeprowadzenie tego testu diagnostycznego może być także korzystne w przypadku występowania objawów związanych z rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak:
 • Zwiększona męczliwość,
 • Uczucie duszności,
 • Napadowy ból w klatce piersiowej.
Nagłego pojawienia się silnych objawów, szczególnie bólu w klatce piersiowej oraz nasilonej duszności, nigdy nie należy ignorować. Mogą one świadczyć o rozwoju zawału mięśnia sercowego. W tym przypadku należy jak najszybciej udać się do szpitala lub zadzwonić po pogotowie ratunkowe, gdyż nieleczony zawał mięśnia sercowego może prowadzić do zgonu. Miażdżyca naczyń krwionośnych, bezpośrednio związana z nieprawidłowymi poziomami związków tłuszczowych we krwi, przez wiele lat, a nawet dekad potrafi rozwijać się w sposób bezobjawowy, a pierwszą oznaką tej choroby jest wystąpienie zawału mięśnia sercowego. Aby zapobiec temu ciężkiemu powikłaniu należy wykryć ją na możliwie najwcześniejszych etapach, zanim dojdzie do powstania znaczących zmian patologicznych w obrębie układu krwionośnego. Z tego powodu nie należy czekać na pojawienie się pierwszych symptomów, lecz regularnie wykonywać badania profilaktyczne (takie jak lipidogram), które mogą pozwolić na uniknięcie poważnych, nieodwracalnych komplikacji zdrowotnych w przyszłości. Odpowiedzialne podejście do profilaktyki zdrowotnej, w tym także poprzez przeprowadzenia właściwych badań laboratoryjnych, to najlepsze co można zrobić dla swojego zdrowia – zarówno teraz, jak i na przyszłość.

Lipidogram – normy (zakres referencyjny)

Dokładny zakres norm dla poszczególnych parametrów lipidogramu może nieznacznie różnić się pomiędzy poszczególnymi laboratoriami diagnostycznymi wykonującymi to badanie. W celu określenia, czy poziomy określonych parametrów tłuszczowych we krwi osoby badanej mieszczą się w normie, każdorazowo należy odnieść je do wartości referencyjnych zaznaczonych na dokumentacji wydawanej zlecającemu badanie. Warto zaznaczyć, że prawidłowe poziomy cholesterolu, lipoprotein oraz trójglicerydów mogą być różne dla poszczególnych grup wiekowych, płci oraz osób z określonymi predyspozycjami chorobowymi. W związku z tym, w celu uzyskania pełnej, kompleksowej oceny wyników lipidogramu należy udać się do lekarza, który na podstawie otrzymanych informacji będzie w stanie w sposób odpowiedzialny zaplanować dalszą diagnostykę oraz zlecić niezbędne badania, które pozwolą na postawienie pełnej diagnozy oraz wdrożenie właściwego postępowania medycznego.

Lipidogram – jak się przygotować do badania?

Lipidogram wykonywany jest z próbki krwi żylnej. Proces pobrania krwi jest nieskomplikowany oraz nie niesie za sobą znaczącego ryzyka dla zdrowia pacjenta. Warto pamiętać, aby przed pobraniem krwi wypić większe ilości wody, w celu lepszego wypełnienia łożyska naczyniowego. Do niedawna panowało przekonanie, że lipidogram powinien być wykonywany na czczo. Najnowsze badania wykazały jednak, że w znaczącej większości przypadków nie występuje konieczność powstrzymywania się od jedzenia przed pobraniem krwi do lipidogramu. Nie jest także niezbędne, aby na badanie stawić się o określonej porze dnia. W przypadku występowania szczególnych zaleceń w zakresie przygotowania do badania osoba poddająca się badaniu powinna o nich zostać poinformowana przez lekarza.

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

290.00 PLN
151.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 210 zł, trzeci za 185 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

449.00 PLN
226.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

549.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

250.00 PLN
153.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SERCOWY

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
193.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

310.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

357.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet podarunkowy

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

289.00 PLN
179.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

199.00 PLN
105.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

337.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

117.00 PLN
73.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

229.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

Ryzyko cukrzycy/insulinooporność

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

162.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

393.00 PLN
259.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

931.00 PLN
579.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1136.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)

Lipidogram, czyli cholesterol pod kontrolą CZYTAJ WIĘCEJ
Poziom cholesterolu a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u młodych osób CZYTAJ WIĘCEJ
Dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej – objawy i charakterystyka CZYTAJ WIĘCEJ
Jesienią postaw na odporność! Akcja profilaktyczna DIAGNOSTYKI CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby cywilizacyjne: miażdżyca, cukrzyca, otyłość – jak badać, jak przeciwdziałać? CZYTAJ WIĘCEJ
Światowy Dzień Profilaktyki Udarowej CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowy poziom cholesterolu - jak o niego zadbać? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania serca – sprawdź, jakie warto wykonać w ramach profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego CZYTAJ WIĘCEJ
Jak dbać o serce? Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego CZYTAJ WIĘCEJ
Dobry cholesterol - jak można podnieść jego poziom? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania serca – jak wyglądają i jakie są ich rodzaje? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby układu krążenia – co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadwaga u dzieci - przyczyny i skutki. Jak leczyć dziecięcą otyłość? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania przed rozpoczęciem diety warto wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Tłuszcze nasycone - poznaj ich rolę oraz przykłady CZYTAJ WIĘCEJ
Czym są zastrzyki antykoncepcyjne? Czy wymagają regularnego wykonywania badań? CZYTAJ WIĘCEJ
Szumy uszne - czy da się wyleczyć? Przyczyny i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 151.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 226.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

250.00 PLN 153.00 PLN

e-PAKIET SERCOWY

307.00 PLN 193.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

310.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

357.00 PLN 186.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

289.00 PLN 179.00 PLN

E-PAKIET ZDROWIE W DOBIE PANDEMII

199.00 PLN 105.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

337.00 PLN 186.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

403.00 PLN 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

117.00 PLN 73.00 PLN

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

229.00 PLN 199.00 PLN

Ryzyko cukrzycy/insulinooporność

162.00 PLN 115.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

393.00 PLN 259.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

931.00 PLN 579.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,136.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

Produkt Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter