Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo

Kod oferty: 358
Kod ICD: --
Kategoria badań: CIĄŻA, INFEKCJE

Badanie nie jest dostępne w sprzedaży online.

Twoja placówka

Krótko o badaniu

HSV DNA (Herpes simplex virus) typ 1 i 2 różnicowanie met. real time PCR, jakościowo. Jakościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa opryszczki (HSV) w materiale biologicznym metodą RT- PCR. Przydatne w diagnostyce zakażenia HSV, szczególnie w diagnostyce zapalenia mózgu.

Więcej informacji

Oznaczenie jakościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa opryszczki (HSV, ang. Herpes Simplex Virus) w materiale biologicznym, metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Oznaczenie jest przydatne w diagnostyce zakażenia HSV, szczególnie w diagnostyce zapalenia mózgu. HSV jest szeroko rozpowszechnionym w populacji patogenem powodującym zróżnicowane stany chorobowe. Bez względu na umiejscowienie zakażenia, wirus posiada możliwość pozostawania w długotrwałym stanie latencji (uśpienia), a następnie reaktywacji pod wpływem czynników zewnętrznych, jak promieniowanie UV, urazy mechaniczne lub wewnętrznych, głównie spadku odporności. Reaktywacja prowadzi do nawrotu choroby. Wyróżniane są dwa typy wirusa: HSV-1 i HSV-2, blisko ze sobą spokrewnione, lecz wykazujące różnice w epidemiologii. HSV powoduje generalnie zakażenia skórne i błon śluzowych, umiejscowione na wargach i w jamie ustnej – głównie w przypadku HSV-1 lub na narządach płciowych – głównie w przypadku HSV-2. Wirus wykazuje również zdolność zakażania układu nerwowego, utajenia w komórkach nerwowych i wywoływania nawrotowych zakażeń w miejscach zakończeń nerwów. W 80% zakażenie przebiega w sposób bezobjawowy, jednak u osób z obniżoną odpornością (chorych onkologicznych, transplantologicznych i leczonych supresyjnie) może dochodzić do uogólnionego zakażenia i komplikacji zagrażających życiu: np. zakażenie mózgu, wyprysk opryszczkowy. U noworodków zakażenie nabyte w trakcie porodu w drogach rodnych wykazuje wysoką chorobotwórczość i śmiertelność. Oznaczenie metodą PCR znajduje szczególnie zastosowanie w diagnostyce zakażenia mózgu. Materiałem do badanie jest płyn mózgowo-rdzeniowy. Wynik dodatni obserwowany jest już we wczesnej fazie choroby i utrzymuje się w ciągu pierwszego tygodnia leczenia. Czułość diagnostyczna testu w rozpoznawaniu zapalenia mózgu i w innych przypadkach wynosi ponad 95% w momencie wystąpienia objawów klinicznych. W diagnostyce zakażeń noworodków test wykazuje czułość diagnostyczną  75-100%, a specyficzność 70-100%. Alternatywną nazwą wirusa jest HHV (z ang. Human Herpes Virus, ludzki wirus herpes).

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność: zakażenie HSV.