Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. alfa-amylaza

Kod oferty: 793
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne k87 – alfa-amylaza.  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alfa-amylazy.

Więcej informacji

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alfa-amylazy jest przydatne w diagnostyce alergii na amylazę zależnej od IgE. Enzym alfa-amylaza (k87), stosowany w przemyśle piekarniczym, stanowi alergen istotny przede wszystkim u osób narażonych zawodowo: głównie piekarzy i cukierników, u których odsetek uczulonych  na amylazę dochodzi do 16% oraz u pracowników przemysłu młynarskiego.  Do czynników sprzyjających uczuleniu na alfa-amylazę należy poprzedzająca alergia na pospolite alergeny środowiskowe oraz pleśnie. Częstość przypadków uczulenia w grupie zawodowej zależy od czasu ekspozycji na alergen, który wpływa również na nasilenie objawów i wzrost poziomu swoistej IgE.   Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.