nazwa badania

IgE sp. alfa-amylaza

kod oferty

793

kod ICD

L91

kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-16 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

IgE sp. alfa-amylaza - Krótko o badaniu

IgE specyficzne k87 – alfa-amylaza.  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alfa-amylazy.

IgE sp. alfa-amylaza - Więcej informacji

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alfa-amylazy jest przydatne w diagnostyce alergii na amylazę zależnej od IgE. Enzym alfa-amylaza (k87), stosowany w przemyśle piekarniczym, stanowi alergen istotny przede wszystkim u osób narażonych zawodowo: głównie piekarzy i cukierników, u których odsetek uczulonych  na amylazę dochodzi do 16% oraz u pracowników przemysłu młynarskiego.  Do czynników sprzyjających uczuleniu na alfa-amylazę należy poprzedzająca alergia na pospolite alergeny środowiskowe oraz pleśnie. Częstość przypadków uczulenia w grupie zawodowej zależy od czasu ekspozycji na alergen, który wpływa również na nasilenie objawów i wzrost poziomu swoistej IgE.   Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.
Więcej

IgE sp. alfa-amylaza - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt IgE sp. alfa-amylaza został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter