tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. B312 - Laktoza

Kod badania: 3984Kod ICD: -

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 6-12 dni.

Opis badania

IgE sp. B312 – Laktoza. Badanie stosowane w różnicowaniu nietolerancji laktozy i alergii na laktozę.

Więcej informacji

Badanie stosowane w różnicowaniu nietolerancji laktozy i alergii na laktozę. Odróżnienie dziedzicznej nietolerancji laktozy – pierwotnego niedoboru laktazy (hipolaktazja dorosłych) i nabytej nietolerancji laktozy, od objawów uczulenia (alergii) na alergeny mleka i jego przetworów, wymaga w pewnych sytuacjach oznaczenia IgE specyficznych dla cukru mlekowego – laktozy. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I.  Laktoza, jako cukier prosty (hapten) jest nieimmunogenna, natomiast silnymi alergenami są glikoproteiny zawierające cząsteczkę laktozy, powstałe w wyniku laktozylacji białek w procesie przetwarzania mleka. Silny wzrost immunoreaktywności naturalnych alergenów mleka, wiąże się z powstawaniem  nowych epitopów cukrowo-białkowych, na przykład, w wyniku reakcji Maillarda (wiązania cukrów prostych i białek pod wpływem ciepła, długiego przechowywania etc). Oznaczenie alergenowo-specyficznej  IgE in vitro nie stanowi, istniejącego w przypadku testów skórnych i prowokacji, zagrożenia dla badanego oraz nie wymaga odstawienia leków antyhistaminowych.

Opis badania

Więcej informacji

Artykuły powiązane