Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. E204 – albumina surowicy bydlęcej (BSA)

Kod oferty: 783
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. E204 - albumina surowicy bydlęcej (BSA). Ilościowe, immunoenzymatyczne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów albuminy surowicy bydlęcej (BSA),  przydatne w diagnostyce alergii na mleko krowie i mięso wołowe.

Więcej informacji

Ilościowe, immunoenzymatyczne oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów albuminy surowicy bydlęcej (BSA) – E204,  przydatne w diagnostyce alergii na mleko krowie i mięso wołowe. Albumina surowicy bydlęcej, BSA, (ang. bovine serum albumin)  jest głównym alergenem mięsa wołowego (cielęcego i pokrewnych), odpowiedzialnym za reakcje alergiczne na surowe mięso wołowe oraz tzw. serwatkowym alergenem  mleka krowiego,  odpowiedzialnym za  30% przypadków  uczulenia na surowe mleko krowie. BSA jest jedynym ciepłochwiejnym alergenem serwatkowym mleka, który traci swoje właściwości immunogenne w trakcie gotowania. Specyficzne przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,35 -100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym, w przypadku diagnostyki w kierunku alergii związanych z mlekiem krowim i jego przetworami można wykonywać również oznaczenia IgE specyficznych dla innych alergenów mleka krowiego: alfa-laktoglobuliny (badanie 788), beta-laktoglobuliny (789), kazeiny (790), mleka pełnego f2 (791), mleka UHT f169  (789), sera cheddar (792), hydrolizatu serwatki (794) i jogurtu (795). Wymienione testy wykonywane są na automatycznym analizatorze, który umożliwia zlecanie kolejnych testów do wykonania z posiadanej próbki surowicy. Zakres raportowania tych testów plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l.