Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza

Kod oferty: 3950
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza. Molekularna diagnostyka uczulenia na brzozę istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Ilościowe, oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych dla  cząsteczki Bet v 1, przydatne w prognozowaniu reakcji alergicznej na pyłek brzozy, w doborze optymalnej immunoterapii i określaniu zagrożenia reaktywnością krzyżową. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Alergen Bet v 1 jest głównym alergenem pyłku brzozy, wiążącym największą pulę sIgE w trakcie inkubacji z pełnym ekstraktem pyłku brzozy (t3). Ma decydujące znaczenie kliniczne w przypadku alergii na pyłki drzew (brzozy i drzew bukowatych: buka, olchy, leszczyny, grabu, dębu) w Europie północnej i środkowej. U uczulonych powoduje silne reakcje, łącznie z reakcjami typu uogólnionego. W Europie alergia na pyłek brzozy stanowi ponad 20% przypadków alergii powodowanych przez pyłki roślinne. sIgE dla Bet v 1 jest identyfikowana u przytłaczającej większości osób uczulonych na pyłek brzozy i równocześnie jest odpowiedzialna za zespół alergii jamy ustnej OAS (ang. oral allergy syndrome), miejscową reakcję na szeroką gamę owoców zawierających alergeny molekularne będące homologami Bet v 1 (np. Mal d 1 jabłka, Pru p 1 etc.). W reaktywności krzyżowej Bet v 1 i jej homologów z żywności pochodzenia roślinnego (owoców: jabłek, gruszek, brzoskwini, wiśni, migdałów, truskawk; jarzyn: selera, pietruszki, marchwi; strączkowych: soi, orzeszków ziemnych; orzechów nadrzewnych: laskowych, włoskich)  alergenem pierwotnie uczulającym jest Bet v 1 brzozy, a alergenami reagującymi krzyżowo są nieuczulające homologi Bet v 1. Ze względu na całkowity rozkład w przewodzie pokarmowym homologi Bet v 1 tracą możliwość pierwotnego uczulanie, zachowując jednocześnie możliwość wywołania reakcji miejscowej u osób już uczulonych na Bet v 1.
Bet v 1, białko o ciężarze 17 kD posiadające kilka izoform (izoalergenów), stanowi  prototyp dla nadrodziny białek pochodzących od 1452 gatunków roślin, o podobnej do Bet v 1 strukturze i sekwencjach aminokwasów, podzielonych na 14 rodzin, z których jedna nazwana została Rodziną Bet v 1. Jedną z 11 podrodzin Rodziny Bet v 1 jest 10. podrodzina białek związanych z patogenezą, PR- 10 (ang. pathogenesis-related protein subfamily 10). Białka PR-10 ulegają silnej ekspresji w tkankach rozrodczych roślin, takich jak pyłki kwiatowe, nasiona i owoce. Większość istotnych klinicznie alergenów pokarmowych związanych z Bet v 1 zidentyfikowano w roślinach rodziny Różowatych – Rosaceae (przykładowo: jabłko Mal d 1, gruszka; owoce pestkowe, np. brzoskwinia Pru p 1, wiśnia Pru av 1), Selerowatych – Apiaceae (seler – Api g 1, marchew) i Bobowatych –  Fabaceae (soja – Gly m 4, orzeszki ziemne – Ara h 8). W teście zastosowano wysokooczyszczoną cząsteczkę Bet v 1(nBet v 1).