Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze

Kod oferty: 3955
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne, epitop nDer p 2, roztocze. Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych dla Der p 2 silnego alergenu roztocza kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus, przydatne w diagnostyce alergii i wyborze swoistej immunoterapii.


Więcej informacji

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych dla Der p 2 silnego alergenu roztocza kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus, przydatne w diagnostyce alergii i wyborze swoistej immunoterapii.

Endopeptydaza Der p1 i nie posiadająca funkcji enzymatycznych cząsteczka Der p 2, są głównymi alergenami  środkowoeuropejskiego  roztocza kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus, obecnymi w odchodach i środkowym odcinku jelita. IgE specyficzne oddzielnie dla  Der p1 i Der p 2 rozpoznawane są u ponad 80% osób uczulonych na D.  pteronyssinus.  IgE specyficzna dla obu alergenów stwierdzana jest u ponad 95% uczulonych. Pozostały procent uczulonych posiada IgE reaktywną w stosunku do tropomiozyny. IgE specyficzne dla Der p1 i Der p 2 wykazują reaktywność krzyżową z cząsteczkami  Der f 1 i Der f 2, będącymi alergenami głównymi  D. farinae, roztocza występującego głównie w Ameryce Pn. Oznaczenie reaktywności IgE w stosunku do Der p1 i Der p 2 pozwala na dobór optymalnej immunoterapii. W przypadku braku aktywności IgE w stosunku do jednego z głównych alergenów: Der p1 i Der p 2 nie powinno się prowadzić odczulania pełnymi ekstraktami alergenów, gdyż zamiast tolerancji doprowadzi się od dodatkowego uczulenia. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l.  Ilościowe wyniki są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.

 

Przygotowanie do badania

?