Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza

Kod oferty: 3951
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza. Molekularna diagnostyka uczulenia na brzozę istotna dla różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Ilościowe, oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych dla  cząsteczki Bet v 2, przydatne w prognozowaniu reakcji alergicznej na pyłek brzozy, w doborze optymalnej immunoterapii i określaniu zagrożenia reaktywnością krzyżową. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. IgE specyficzna dla Bet v 2 identyfikowana jest w 22% przypadków alergii na pyłek brzozy. Fizjologicznie Bet v 2, mały alergen brzozy, należy do nadrodziny białek podobnych do profilin. Ze względu na powszechność występowania i wysoce konserwatywną strukturę, profiliny, jako panalergen roślinny, stanowią jedną z głównych przyczyn reaktywności krzyżowej alergenów niekiedy odległych systematycznie roślin. Poza Bet v 2, profilinami istotnymi klinicznie są profiliny pyłku: Phl p 12 tymotki, Art v 4 bylicy, Cor a 2 leszczyny, Ole e 2 oliwki, szeregu owoców (np. Cit s 2 pomarańczy czy Mus a 1 banana), ziaren, soi, lateksu, jarzyn, orzechów etc. W diagnostyce alergii na pyłek brzozy i bukowatych: buka, leszczyny, olchy, czy dębu identyfikacja sIgE dla Bet v 2 (analogicznie jak Bet v 4) stanowi przesłankę o istnieniu uczuleń krzyżowych z pyłkami bylicy i traw, a także alergenami selera  czy marchwi odpowiedzialnych za tzw. zespoły alergii, przykładowo: brzoza-bylica-seler czy brzoza-bylica-marchew-seler-przyprawy.
W teście zastosowano wysokooczyszczoną cząsteczkę Bet v 2 (nBet v 2).