Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. epitop rDer p 23, roztocze

Kod oferty: 5221
Kod ICD:

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. epitop rDer p 23, roztocze. Molekularna, diagnostyka uczulenia na roztocza kurzu domowego, istotna dla kwalifikacji chorych do swoistej immunoterapii oraz różnicowania alergii pierwotnej i możliwych uczuleń krzyżowych. 

Więcej informacji

Molekularna diagnostyka uczulenia na roztocza kurzu domowego. Molekularna diagnostyka alergii opiera się na wskazaniu molekularnych komponent ekstraktu źródła alergenu odpowiedzialnych za uczulenie. Identyfikacja dokonywana jest na podstawie pomiaru stężenia IgE specyficznej dla istotnych alergenów molekularnych (sIgE).  Wzrost stężenia sIgE jest proporcjonalny do nasilenia alergii. Znajomość właściwości alergenów molekularnych wskazanych przez pomiar sIgE pozwala na: ustalenie rodzaju i rozległości reakcji alergicznych, sposobu ograniczania potencjału uczulającego (np. przez obróbkę cieplną w przypadku alergenów pokarmowych), zasadności wdrażania specyficznej immunoterapii oraz na ustalenie reaktywności krzyżowej z homologicznymi alergenami molekularnymi z innych źródeł. Der p 23 jest niedawno opisanym, trzecim po Der p 1 i Der p 2, głównym alergenem roztoczy Dermatophagoides pteronyssinus, D. pteronyssinus (d1), obecnym przede wszystkim w odchodach, a pochodzącym z perytroficznej wyściółki jelita roztoczy. Cząstki odchodów roztoczy składają się z amorficznej masy częściowo strawionej skóry i innych spożytych materiałów otoczonych chitynową błoną peritroficzną, która w przewodzie pokarmowym roztoczy oddziela pokarm od ścian jelita środkowego. Klinicznie Der p 23 jest wiązany z rozwojem astmy u osób uczulonych na roztocza kurzu domowego. Wpływa na wzrost aktywności bazofilów mierzony ekspresją CD203c.  IgE specyficzna dla Der p 23 została zidentyfikowana u 74% uczulonych na roztocza. Der p 23 biochemiczne należy do rodziny białek podobnych do peritrofiny, ang. peritrophin-like proteins.  Posiada masę cząsteczkową 8 kD. Pomiar sIgE dla Der p 23, obok Der p 1 i Der p 2 oraz  Der p 10 jest istotny przy kwalifikacji do swoistej immunoterapii alergii na roztocza kurzu domowego. W teście zastosowano cząsteczkę Der p 23 wytworzoną na drodze inżynierii genetycznej (rDer p 23).