Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F 24 Krewetka

Kod oferty: 816
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne,  krewetka  (F24). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów krewetki.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów krewetki, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE pokarmowych chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej  IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Test IgE specyficzne,  krewetka  (F24)  jest testem przeznaczonym do ilościowego oznaczania przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do alergenów obecnych w mięsie krewetki i niektórych skorupiaków.  Znajduje zastosowanie w diagnostyce alergii pokarmowej i nietolerancji pokarmowych. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania oznaczeń kolejnych alergenów w badanej  próbce surowicy pozostającej w analizatorze.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych zaleceń.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne,  reaktywność krzyżowa z alergenami mięsa skorupiaków.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Obecność przeciwciał IgE: alergia na alergeny obecne w mięsie krewetki.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD