Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F27 – wołowina

Kod oferty: 812
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne f27 – wołowina. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów wołowiny, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów wołowiny (f27), przydatne w diagnostyce alergii. Uważa się, że wołowina powoduje największy procent uczuleń na alergeny mięsa ssaków hodowlanych (wśród drobiu najwięcej alergii powoduje mięso kury). Wśród dzieci uczulonych na mleko krowie poziom uczulenia na wołowinę dochodzi do 20%, a wg niektórych autorów znacznie ten procent przekracza. F 27 oznacza mieszaninę kilkunastu białek alergizujących, głównymi są albuminy surowicze (Bos d 6), immunoglobuliny i niektóre białka komórek mięśniowych (mioglobina, aktyna. tropomiozyna, trombina itd.). Bos d 6 występuje w sierści, mleku, mięsie i surowicy bydła  i posiada swoje odpowiedniki w mięsie, sierści itd. innych gatunków zwierząt hodowlanych (baraninie – Ovi a 6 i wieprzowinie – Sus a 6),  co może prowadzić do krzyżowych  alergii pokarmowych  zależnych od IgE oraz do zespołu alergii jamy ustnej OAS (ang. oral allergy syndrome) i astmy,  w przypadku zawodowej ekspozycji na alergeny w postaci wziewnej. Osoby uczulone na wołowinę (głównie Bos d6) powinny unikać surowego mięsa wołowego/cielęcego  i mleka krowiego oraz kontaktu ze zwierzętami domowymi (kot, pies). Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem, posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD