Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F284 – indyk

Kod oferty: 809
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne f284 – indyk. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów mięsa indyka, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów mięsa indyka (f284)  jest przydatne w diagnostyce alergii. Alergie na mięso ptasie w ogóle są rzadsze niż na mięso ssaków, a mięso indyka jest uważane za słabiej alergizujące niż mięso kury. Przyjmuje się, że proces alergizacji rozpoczynają alergeny  wziewne obecne w pierzu.  Niekiedy w przypadku indyka  obserwowany jest zespół ptak-jajo, w którym uczulenie na żółtko jaja danego gatunku i jego mięso jest wywołane przez wspólne alergeny obecne w mięsie, jaju i pierzu (alfa livetyna).  W przypadku uczulenia na alergeny mięsa indyka istnieje prawdopodobieństwo uczulenia na mięso kurczaka, większe niż na mięso ssaków. Reakcja krzyżowa na mięso ptaków nie musi być jednakże związana z alergią na składniki ich jaj. Opisano zespół alergii jamy ustnej OAS (ang. oral allergy syndrome) i astmy po spożyciu mięsa  indyka, któremu nie towarzyszyło uczulenie  na alergeny jaja. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem, posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD