tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

IgE sp. F31 - marchew

Kod badania: 820Kod ICD: L91

Kategoria badań

Alergologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-3 dni.

Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Opis badania

IgE sp. F31 – marchew. Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro, w oparciu o  ekstrakt źródła alergenów – F31, przeciwciał  IgE specyficznych dla alergenów marchwi, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu alergii.  

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał  IgE specyficznych dla ekstraktu alergenów marchwi (F31), przydatne w diagnostyce i różnicowaniu alergii. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych, określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE).  Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu jednak od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta.
Alergia na marchew (alergia marchwiowa) dotyka ok. 5 % osób z alergię pokarmową, nieznacznie mniej niż alergia na przedstawiciela tej samej rodziny (Apiacea) selera – ponad 6%. Alergia na marchew jest silnie związana z uczuleniem na pyłki brzozy i bylicy, co skutkuje zespołem pyłkowo-pokarmowym, PFS (ang. pollen-food syndrome) seler-marchew-brzoza-bylica-przyprawy w postaci zesołu alergii jamy ustnej OAS (ang. oral allergy syndrome). Objawy alergii na seler (homologiem Bet v 1 jest  Api g 1) i marchew  wykazuje 50 do 93% osób uczulonych pierwotnie na pyłek brzozy lub spokrewnionych z nią  drzew bukowatych. Do zidentyfikowanych i określonych klinicznie alergenów marchwi należą:  Dau c 1 (homolog Bet v 1 pyłku brzozy, prototypu białek PR-10); Dau c 4 (profilina); Dau c 5 (reduktaza izoflawonowa); Dau c CyP (cyklofilina) i Dau c nsLTP (niespecyficzne białko transportujące lipidy). Znaczenie diagnostyczne Dau c 5 i Dau c CyP nie zostało określone. Nie jest również jasne, czy Dau c nsLPT jest rzeczywiście obecny w jadalnych częściach marchwi. Dau c 1  odpowiada za 58 – 100%  alergii na marchew, określanych jako alergie związane z pyłkiem brzozy (ang. BP allergy) lub uczulenie związane z Bet v 1  (ang. Bet v 1-related sensitization). Dau c 4  uczula 18% osób z alergią na marchew, określaną jako alergia zależna od pyłku trwa (ang. GP grass pollen related). IgE dla Dau c 5 stwierdzono u  6-20% osób z alergią na marchew.  Tak jak w przypadku alergii na seler, alergia na marchew manifestuje się na ogół łagodnie, choć sporadycznie dochodzi do reakcji ciężkich, łącznie z anafilaksją.
 

Badania powiązane

Panel pokarmowy ( 21 alergenów)
Kod badania: 806Kod ICD: L91

Opis badania

Więcej informacji

Badania powiązane