Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. F84 – kiwi

Kod oferty: 833
Kod ICD: L91
Kategoria badań: ALERGOLOGIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE specyficzne  f84 – kiwi. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów kiwi, przydatne w diagnostyce alergii.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów kiwi jest  przydatne w diagnostyce alergii. Owoc kiwi powoduje reakcje alergiczne zależne od IgE, przy czym poszczególne odmiany posiadają różną alergenność i mogą być wybiórczo tolerowane. Alergenność kiwi zależy również od stopnia dojrzałości owocu i zmienności białek towarzyszącej dojrzewaniu, a także od regionu geograficznego. Kiwi (f84) posiada co najmniej 12 istotnych komponent alergenowych, z których jedna – Act d 1 indukuje specyficzną IgE u wszystkich uczulonych, podczas gdy IgE specyficzne dla innych są stwierdzane w różnych odsetkach uczulonych. Alergeny kiwi degradowane w trakcie trawienia powodują słabsze reakcje, głównie  w jamie ustnej, natomiast alergeny odporne na trawienie (w tym Act d 1) powodują reakcje uogólnione. Obserwowany jest również zespół alergii jamy ustnej, OAS (ang. oral allergy syndrome), objawy skórne (pokrzywka), objawy z układu oddechowego i zagrażające życiu objawy uogólnione. Mimo, że część alergenów kiwi jest wrażliwa na temperaturę, pozostałe powodują, że alergenność kiwi jest niebezpieczna nawet mimo gotowania. Częstość występowania alergii na kiwi jest szczególnie wysoka w krajach z rozpowszechnionym zespołem brzoza-żywność, w których kiwi wymieniane  jest obok  orzecha, jabłka, gruszki i marchwi. IgE specyficzne dla kiwi daje reakcje krzyżowe z alerganami lateksu, awokado, banana, ryżu i orzecha laskowego. Uczulenie na kiwi jest wysokie również wśród uczulonych na pyłki traw (tymotka), ryżu i bylicy.  IgE specyficzne dla kiwi reaguje krzyżowo z owocami gatunków i mieszańców rodzaju Aktinidia. Oznaczenie alergenowo-specyficznej  IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie kolejnych  oznaczeń z badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD