nazwa badania

IgE sp. G12 - żyto (pyłki)

kod oferty

753

kod ICD

L91

kategoria badań

ALERGOLOGIA

IgE sp. G12 - żyto (pyłki) - Krótko o badaniu

IgE sp. G12 - żyto (pyłki). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku żyta.

IgE sp. G12 - żyto (pyłki) - Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku żyta, przydatne w diagnostyce alergii na pyłki traw. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. W teście wykorzystano pełny ekstrakt  źródła alergenu – pyłku żyta G12 (g12).
W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. Alergen G12 wchodzi również w skład panelu traw GP3 i panelu traw późnych GP4 (badania 717 i 722). GP3 obejmuje: pyłek tomki wonnej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, żyta i kłosówki wełnistej, odpowiednio G1, G5, G6, G12, G13, a panel traw późnych GP4 pyłki: tomki wonnej, życicy trwałej, trzciny pospolitej, żyta i kłosówki wełnistej, odpowiednio G1, G5, G7, G12, G13.
Więcej

IgE sp. G12 - żyto (pyłki) - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Produkt IgE sp. G12 - żyto (pyłki) został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter