Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

IgE sp. G12 – żyto (pyłki)

Kod oferty: 753
Kod ICD: L91

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

IgE sp. G12 - żyto (pyłki). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku żyta.

Więcej informacji

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku żyta, przydatne w diagnostyce alergii na pyłki traw. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w atopowym mechanizmie reakcji alergicznych, miejscowych lub anafilaktycznych (ciężkich uogólnionych), określanym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem, posiadają we krwi wykrywalne stężenie IgE specyficznej dla tego alergenu (sIgE), podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu do organizmu cząsteczki sIgE (związane z powierzchnią komórek odpornościowych) indukują swoistą odpowiedź na alergen, prowadząc do miejscowego stanu zapalnego. Równocześnie, nasilenie produkcji sIgE niezwiązanej z komórkami wzmacnia, a niekiedy uogólnia, alergiczną reakcję zapalną. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem sIgE we krwi obwodowej, przy czym korelacja ta zależy od rodzaju alergenu. Pomiar in vitro stężenia sIgE w surowicy jest konieczny do identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie i łącznie z wywiadem klinicznym, testami skórnymi i wynikami innych badań laboratoryjnych i ambulatoryjnych wchodzi w skład diagnostycznego algorytmu alergii. W odróżnieniu od badań in vivo: testów skórnych i prowokacji, wykonywane in vitro oznaczenie sIgE nie niesie ryzyka dla pacjenta. W teście wykorzystano pełny ekstrakt  źródła alergenu – pyłku żyta G12 (g12).
W raporcie wyniku podana jest półilościowa skala RAST/EAST ułatwiająca ocenę ryzyka alergii skorelowanego z uzyskaną wartością liczbową. Alergen G12 wchodzi również w skład panelu traw GP3 i panelu traw późnych GP4 (badania 717 i 722). GP3 obejmuje: pyłek tomki wonnej, życicy trwałej, tymotki łąkowej, żyta i kłosówki wełnistej, odpowiednio G1, G5, G6, G12, G13, a panel traw późnych GP4 pyłki: tomki wonnej, życicy trwałej, trzciny pospolitej, żyta i kłosówki wełnistej, odpowiednio G1, G5, G7, G12, G13.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD